Fotogalerie

Oslavy udělení Felberovy medaile prof. Johnovi

Den otevřených dveří 2. 2. 2024

Oslavy 60. výročí založení fakulty FJFI a KJCH

Fotoalbum z oslavy 80. narozenin Doc. Štamberga