Seminář KJCH

Další semináře jsou plánovány po prázdninách

SlidesLive pro vyzvané přednášky: http://slideslive.com/seminar-kjch/prednasky

O semináři:

Od akademického roku 2011/2012 probíhá seminář Katedry jaderné chemie v nové podobě, od roku 2015 je seminář pořádán ve spolupráci s odbornou skupinou Jaderná chemie České společnosti chemické a je široce propagován mezi odbornou veřejností. Seminář se koná vždy 1x v měsíci v průběhu zimního i letního semestru a je plánován jako celodenní akce. Obecná struktura nově koncipovaného semináře je následující (všechny časy včetně diskuse):

  1. Vyzvaná přednáška významného odborníka z české či zahraniční praxe (90 minut)
  2. Cca 3 přednášky studentů Ph.D. (po 40 minutách)
  3. Prezentace pokroků ve stěžejních grantech řešených na KJCH (obvykle 2 prezentace po 30 minutách)
  4. Prezentace nejvýznamnějších poznatků z konferencí a dalších akcí.

Účast na semináři je povinná pro všechny doktorandy v prezenční formě studia a studenty, kteří mají zapsán předmět Seminář 1 a Seminář 2. Účast je vysoce doporučená pro doktorandy v kombinované formě studia, ostatní studenty navazujícího magisterského a bakalářského studia. Studenti nižších ročníků jsou vítáni, stejně jako hosté z jiných pracovišť.
Jedním z cílů nově koncipovaného semináře je získat lepší přehled o stavu a pokrocích výzkumné činnosti studentů doktorského studia jaderné chemie a posílit vazbu doktorandů pracujících na mimofakultních pracovištích na mateřskou katedru. Z tohoto důvodu připraví každý doktorand (prezenční i v kombinované formě studia) na tento seminář 1x za rok prezentaci s přehledem svých výsledků.
V případě souhlasu přednášejícího jsou vyzvané přednášky nahrávány a archivovány v systému SlidesLive.
Pokud máte zájem dostávat informace o plánovaných seminářech e-mailem, kontaktujte hlavní organizátorku semináře Ing. Kateřinu Čubovou, Ph.D.

Archiv
17. 5. 2024rozprava Ing. Jana Krále a předobhajoby studentů
19. 4. 2024Ing. Kristýna Krištofová, Ph.D.: Charakterizácia JE V1 pre účely vyraďovani
22. 3. 2024RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. (FZÚ): Fotovoltaika pod drobnohledem
23. 2. 2024prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (NJF SK): Čaro malých modulárnych reaktorov
15. 12. 2023mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D. (ÚNOB): Výzvy a problémy spojené s měřením biologických vzorků pomocí HPGE
24. 11. 2023Ing. Adolf Rýdl: Těžké havárie a jejich modelování, se zvláštním zřetelem na interakce aerosolů a radiojódu
20. 10. 2023Ing. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D. (ÚMCH AV ČR): Interfaces of polymer monolayers: design, properties and application
5. 5. 2023prezentace diplomových prací studentů Jaderné chemie. Přednáška Ing. Rýdla se bohužel pro nemoc nekonala.
14. 4. 2023Ing. Hana Burešová  (Nuvia): Vývoj scintilačních detektorů ve společnosti NUVIA a.s.
17. 3. 2023Ing. Mgr. Roman Garba, Ph.D. (ÚJF AV ČR): Aplikace stanovení kosmogenních radionuklidů 10Be a 26Al urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
17. 2. 2023Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. (FZÚ AV ČR): Detekce ionizujícího záření pomocí scintilátorů: Fyzika, materiály a aplikace
4. 1. 2023mimořádný seminář
prof. David W. Hatchett, Ph.D. (University of Nevada, USA): The role of ionic liquids and chemistry in strategic materials recovery
16. 12. 2022RNDr. Jan Lorinčík, CSc. (ÚJF AV ČR): Jaderná forenzika v teorii a praxi
25. 11. 2022Michal Galamboš, Eva Viglašová a Zoltán Krascsenits (PriF UK, Slovenská republika): Katedra jadrovej chémie PriF UK po roku 2020
21. 10. 2022Jakub Raindl (JE Temelín): Monitorování stavu pokrytí paliva na JE Temelín
6. 5. 2022Ing. Martin ČerníkStudium přímého a nepřímého účinku ionizujícího záření na spory Bacillus subtilis při různých dávkových příkonech
1. 4. 2022Gareth LawRadioactive Conatamination: Accidents, Mishaps, Characterization, Impacts, and Management
11. 3. 2022Robert Král (Fyzikální ústav AV ČR): Růst krystalů halogenidových materiálů
Merja J. Lusa (University of Helsinki): From soil to plants - Soil microbiota interactions affect radionuclide further speciation, transfer and plant-uptake
18. 2. 2022prezentace doktorandů
17. 12. 2021RNDr. Martin Ferus, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR): SLAVIA - koncept české ambiciózní mise
Marek Pruszynski, Ph.D. (Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polsko): Development of potential radiopharmaceuticals based on Ac-225 for targeted alpha therapy
19. 11. 2021Ing. Lumír Nachmilner, CSc.MAAE zvenku i zevnitř
15. 10. 2021prezentace doktorandů
13. 7. 2021rozpravy doktorandů
26. 2. 2021rozprava Iva Hupky (on-line)
21. 2. 2020Kamil Lang: Klastové komplexy přechodných kovů pro fotodynamické aplikace
13. 12. 2019rozpravy doktorandů
15. 11. 2019Ivana ŽenatáPracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního pozadí
Frank Bruchertseifer:  An Overview of Production and Radiochemistry of Alpha-Emitting Radionuclides
18. 10. 2019Renáta OriňákováNanomateriály v elektrokatalýze
Andrej Oriňak:  Nanokatalyzatory v priprave vodika
17. 5. 2019Jan PejchalAnorganické scintilátory: Příprava a jejich vlastnosti
26. 4. 2019Xiaolin HouAnalysis of environmental radionuclides and its application for tracing environmental processes
29. 3. 2019Klaus Mayer: Recent advances in nuclear forensic science
1. 3. 2019Adam PavlíkJaderný program ve Spojených Arabských Emirátech - riziko či přínos?
14. 12. 2018prof. Jiří JanataGreatest Discovery of interest to: Anybody who cares about energy and its impact on environment
prof. Nicolas Evans: What were they thinking of? Radioactive Quackery
16. 11. 2018společný seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze, IKEMu a ÚMCH
19. 10. 2018Carmel MothersillFrom Biophotons to Bystander Effect: The implications of Non-Targeted Effects for Radiation Biology and Radiotion Protection
11. 5. 2018Ing. Boris AndrisNakládání s kaly z bazénu dlouhodobého skladu vyhořelého paliva JE A1
10. 5. 2018mimořádný seminář
Steven M. Pike (Woods Hole Oceonagrpic Institution, USA): Fukushima Dai-ichi - a view from the ocean
13. 4. 2018Nicholas M. Evans (Nottingham Trent University, UK): The Fate of Technetium in UK Radioactive Waste Disposal
9. 3. 2018Hans-Arno SynalHistory and development of Accelator Mass Spectrometry
23. 2. 2018Ing. Václav HanusUnikátní přístupy a technologie v oblasti řízení chemie JE Temelín
15. 12. 2017prof. Laurence M. Harwood (University of Reading): The Development of Ligand Systems for Separating Minor Actinides from Lanthanides for Nuclear Fuel Reprocessing
24. 11. 2017Terry A. Todd (Idaho National Laboratory): The past and present in reprocessing in U.S.
20. 10. 2017Ivan Kajan (Paul Scherrer Institute): Chemia nehod jadrových reaktorov
19. 5. 2017Ing. Ján ŠtullerNárodní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR a jeho plnění
21. 4. 2017Ing. Helena Sovová, CSc.Rostoucí možnosti využití superkritického oxidu uhličitého
24. 3. 2017Ing. Jan Uhlíř, CSc.Historie Oak Ridge National Laboratory: Projekt Manhattan a poválečné období
24. 2. 2017Dorothea Schumann (PSI): Exotic radionuclides, what are they good for?
16. 12. 2016RNDr. Vladimír Havránek, CSc.Analytické metody na svazku urychlených iontů a jejich aplikace
25. 11. 2016Mgr. Viktor Goliáš, Ph.DVývěry radioaktivních minerálních vod v lugiku (Český masív): kvantitativní a časový rámec aktivačních procesů
21. 10. 2016N. AksenovP. Steinegger a  J. Johnpřednášky na téma Advances in Chemistry of Superheavy Elements
13. 5. 2016doc. Ing. Zdeněk Řanda, DrSc. (držitel medaile Vladimíra Majera): Pohled na historii vývoje radioanalytických metod v ČR
15. 4. 2016doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.Modifikace a charakterizace materiálů energetickými ionty
18. 3. 2016prof. Heinz Gäggeler239/240Pu and 236U in an ice core from Tien Shan (China) and an outline of the chapter Nuclear Dating in 'Applied Nuclear Chemistry' (in print)
26. 2. 2016Ing. Antonín Vokál, CSc.Výzkum a vývoj potřebný pro výběr lokality pro hlubinné úložiště
18. 12. 2015kpt. Ing. Jiří Janda, Ph.D.Výzkumné směry v oblastech přípravy vzorků, extrakce a separace a jejich detekce v podmínkách AČR
20. 11. 2015Ing. Eva Popelová, Ph.D.Vyřazování jaderných zařízení z provozu (Decommissioning)
16. 10. 2015Ing. Martin Přeček, Ph.D.Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines
15. 5. 2015Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.Chemie roztoků ve směsích obsahujících iontové kapaliny
17. 4. 2015prof. Ing. Viliama Múčky, DrSc.  k příležitosti oslav 60 let Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT: Z historie katedry jaderné chemie
prof. RNDr. L'ubomír MátelPostrehy z Černobylʹu
13. 3. 2015Ing. Eduard Hanslík, CSc.Vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí
20. 2. 2015doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. a Ing. Tomáš KoubskýVyužití ab-initio simulací pro určování chemických vlastností
12. 12. 2014prof. Span N. KalmykovRadiochemical studies in MSU
Dr. Ralph Santos-OliveiraRadiopharmacy in Brazil
14. 11. 2014Ing. Ivo Světlík Ph.D. (ÚJF AV ČR, v.v.i.): Radiouhlíkové datování
17. 10. 2014Ing. Jiří Mizera, Ph.D. (ÚJF AV ČR, v.v.i.): Geochemické studium tektitů a impaktových skel s využitím aktivační analýzy
25. 4. 2014Dr. Artem V. Gelis (Argonne National Laboratory, USA): Microfluidics in actinide solvent extraction
28. 3. 2014Dr. Marek Moša (IMUNA s.r.o.): Aktuální problematika radiofarmak z pohledu nukleární medicíny
21. 2. 2014Ing. Libor Juha, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR): Tepelné a netepelné účinky intenzivního XUV/rtg záření
13. 12. 2013Ing. Václav Hanus (ČEZ a.s.): Nic není dokonalé, aneb elektrárna není jak mlýnek na peníze a o překvapení není nouze
8. 11. 2013Ing. Jan Kameník, PhD. (ÚJF AV ČR): Jaderný chemik na Havaji aneb cesta kolem světa za 667 dní
Rosmarie Eigl (Universität Wien Rakousko): AMS-application at VERA
11. 10. 2013doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (Katedra organické chemie PřF UK): Využití značených sloučenin při studiu residuí farmak v životním  prostředí
10. 5. 2013prof. Petra Panak (INE - KIT, Německo): Time-resolved Laser Fluorescence Spectroscopy - A Valuable Tool for Actinide Speciation
Dr. Björn Beele (INE - KIT, Německo): Complexation and Separation Performance of N- and O- Donor Ligands Used in Actinide Separation
12. 4. 2013Ing. Milena Pražská (AMEC Nuclear Czech Republic, a.s.): Progresívní chemické technologie zpracování radioaktivních odpadů při vyřazování jaderných zařízení z provozu
15. 3. 2013doc. Ivan Štekl (UTEF ČVUT): Problematika dvojitého beta rozpadu
22. 2. 2013Dr. Nikolaj Aksenov (Joint Institute for Nuclear Research, Rusko): Radiochemical investigations at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR Dubna
7. 12. 2012Dr. Sophie Le Caër (Institut Rayonnement Matière de Saclay, Francie): Radiation Chemistry of Divided Systems: The Role of Interfaces and of Confinement
9. 11. 2012Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. (ÚMCH AV ČR): Radiochemie pro biomedicinální aplikace na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
5. 10. 2012prof. Alena Paulenová (Department of Chemistry, Oregon State University, USA): Recent advances in separation Chemistry at Oregon State University
11. 5. 2012prof. James D. Navratil (Department of the Environmental Engineering and Earth Sciences, Clemson University USA): Development of Aqueous and Organic Radioactive Waste Treatment Processes at Hazen Research Inc., USA
MSc. Susan Britzz (GRS Braunschweig, Německo): Determination and Evaluation of Surface Complexation Parameters for Eu3+ on Muscovite and Orthoclase
13. 4. 2012Ing. Martin Nikl, CSc. (FZÚ AV ČR v.v.i.): Fyzikální problémy a aplikace na poli scintilačních materiálů
16. 3. 2012prof. Dr. Peter Stegnar (Jožef Stefan Institute, Slovinsko): Legacy of Uranium Extraction and Environmental Security in Central Asia
17. 2. 2012Ing. Jan Uhlíř, CSc. (ÚJV Řež a.s.): Pyrochemické metody přepracování ozářeného jaderného paliva pro palivové cykly reaktorů 4. generace
16. 12. 2011Ing. Jiří Hůlka, CSc. (SÚRO v.v.i.): Radiační monitorovací síť ČR a činnost Státního ústavu radiační ochrany
25. 11. 2011prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc. (Biont a.s., Slovenská republika): Zabezpečenie kvality vo vývoji a výrobe PET rádiofarmák
21. 10. 2011prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (ÚJF AV ČR v.v.i.): Neutronová aktivační analýza a její aplikace v chemické metrologii, biomedicíně, geo- a kosmochemii