Témata DP

Témata diplomových prací pro akademický rok 2023/2024

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího tématu.
Do 14ti dnů od začátku zimního semestru se přihlaste ke zvolenému tématu v systému KOS.

Název Vedoucí práce
Antropogenní a přírodní 129I – příprava a měření vzorků metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie – rezervované RNDr. Martin Daňo, Ph.D.
Kontinuální mikrofluidní extrakce homologů Sg – zadané Ing. Pavel Bartl, Ph.D.
Sorpce radionuklidů na cementové materiály – zadané Ing. Drtinová Barbora, Ph.D.
Stanovení vybraných obtížně měřitelných radionuklidů – zadané doc. Ing. Němec Mojmír, Ph.D.
Studium (foto)katalytické aktivity vybraných nanooxidů – zadané Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.
Studium elektrodepozice vybraných kovů z iontových kapalin – zadané Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.
Vliv teploty na radiačně chemické reakce a radiobiologické procesy – zadané Ing.Juha Libor, CSc. e-mail
Vývoj průtokové elektrochemické cely pro řízení oxidačního stavu homologů transaktinoidů – zadané doc. Ing. Němec Mojmír, Ph.D.
Značení SPIONs s modifikovaným povrchem diagnostickými i terapeutickými radionuklidy – zadané RNDr. Martin Vlk, Ph.D.