Témata DP

Témata diplomových prací pro akademický rok 2023/2024

Pro bližší informace kontaktujte vedoucího tématu.
Do 14ti dnů od začátku zimního semestru se přihlaste ke zvolenému tématu v systému KOS.

NázevVedoucí práce
Antropogenní a přírodní 129I – příprava a měření vzorků metodou urychlovačové hmotnostní spektrometrie – rezervovanéRNDr. Martin Daňo, Ph.D.
Kontinuální mikrofluidní extrakce homologů Sg – zadanéIng. Pavel Bartl, Ph.D.
Sorpce radionuklidů na cementové materiály – zadanéIng. Drtinová Barbora, Ph.D.
Stanovení vybraných obtížně měřitelných radionuklidů – zadanédoc. Ing. Němec Mojmír, Ph.D.
Studium (foto)katalytické aktivity vybraných nanooxidů – zadanéIng. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.
Studium elektrodepozice vybraných kovů z iontových kapalin – zadanéIng. Miroslava Semelová, Ph.D.
Vliv teploty na radiačně chemické reakce a radiobiologické procesy – zadanéIng.Juha Libor, CSc. e-mail
Vývoj průtokové elektrochemické cely pro řízení oxidačního stavu homologů transaktinoidů – zadanédoc. Ing. Němec Mojmír, Ph.D.
Značení SPIONs s modifikovaným povrchem diagnostickými i terapeutickými radionuklidy – zadanéRNDr. Martin Vlk, Ph.D.