Radiační chemie

Radiační chemie

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.

Odborní pracovníci:

Ing. Jan Bárta, Ph.D.

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Ing. Lenka Procházková, Ph.D.

doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Kseniya Popovich

Ing. Barbora Neužilová

Ing. Iveta Terezie Pelikánová

Ing. Kateřina Tomanová

Bc. Matěj Grapa

Bc. Adéla Suchá

Eliška Müllerová

Michaela Šípková

Techničtí pracovníci:

Alena Matyášová

 

Vědecká a výzkumná činnost:

Vědecká a výzkumná činnost skupiny se v současné době zaměřuje zejména na následující tři oblasti:

1.)   Radiační a fotochemická příprava anorganických nanomorfologických materiálů na bázi dopovaných nebo vícesložkových oxidů, granátů a keramik s vysokým aplikačním využitím v chemickém průmyslu i v medicině ( scintilační detektory vysokoenergetického záření, specifické katalyzátory, optoelektronika,využití  ve fotodynamické terapii rakovinových nádorů aj.)

2.)   Výzkum v oblasti pokročilých metod syntézy a studia nanokrystalů je zaměřen na přípravu složitých krystalických struktur v nanoměřítku. Tyto nanokrystaly nalézají využití jako materiály pro výrobu ultrarychlých detektorů na zobrazování nádorů v lékařské diagnostice nebo optických keramik. Dalším využitím je výroba pokročilých farmak pro léčbu nádorových onemocnění metodou rentgenem buzené fotodynamické terapie. K přípravě těchto materiálů se využívají metody chemické, fotochemické a radiační.

3.)   V oblasti bioradiační chemie je studována radiační citlivost živých buněk ovlivněná vychytávači radikálů a dalšími chemickými látkami. Zvýšení této citlivosti lze využít v radioterapii zhoubných nádorových buněk, k dezinfekci, sterilizaci či hygienizaci různých objektů. Naopak, snížení citlivosti je důležité v ochraně buněk před zhoubnými účinky ionizujícího záření.                                                                                                

V uvedených výzkumných problematikách jsou vypisována konkrétní témata bakalářských, diplomových i doktorských disertačních prací.