Radiační chemie

Radiační chemie

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.

Odborní pracovníci:

Ing. Jan Bárta, Ph.D.

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Ing. Xenie Popovič, Ph.D.

Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.

Ing. Michaela Škodová, Ph.D.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Kateřina Děcká

Ing. Matěj Grapa

Ing. Iveta Terezie Hošnová

Ing. Barbora Neužilová

Ing. Vojtěch Vaněček

 

Michaela Crhánová

Bc. Martin Černík

Bc. Jindřich Fleišmann

Bc. Kristýna Havlinová

Eliška Holubová

Bc. Jan Král

Bc. Eliška Müllerová

Techničtí pracovníci:

Alena Matyášová

 

Vědecká a výzkumná činnost:

Vědecká a výzkumná činnost skupiny se v současné době zaměřuje zejména na následující tři oblasti:

1.)   Radiační a fotochemická příprava anorganických nanomorfologických materiálů na bázi dopovaných nebo vícesložkových oxidů, granátů a keramik s vysokým aplikačním využitím v chemickém průmyslu i v medicině ( scintilační detektory vysokoenergetického záření, specifické katalyzátory, optoelektronika,využití  ve fotodynamické terapii rakovinových nádorů aj.)

2.)   Výzkum v oblasti pokročilých metod syntézy a studia nanokrystalů je zaměřen na přípravu složitých krystalických struktur v nanoměřítku. Tyto nanokrystaly nalézají využití jako materiály pro výrobu ultrarychlých detektorů na zobrazování nádorů v lékařské diagnostice nebo optických keramik. Dalším využitím je výroba pokročilých farmak pro léčbu nádorových onemocnění metodou rentgenem buzené fotodynamické terapie. K přípravě těchto materiálů se využívají metody chemické, fotochemické a radiační.

3.)   V oblasti bioradiační chemie je studována radiační citlivost živých buněk ovlivněná vychytávači radikálů a dalšími chemickými látkami. Zvýšení této citlivosti lze využít v radioterapii zhoubných nádorových buněk, k dezinfekci, sterilizaci či hygienizaci různých objektů. Naopak, snížení citlivosti je důležité v ochraně buněk před zhoubnými účinky ionizujícího záření.

V uvedených výzkumných problematikách jsou vypisována konkrétní témata bakalářských, diplomových i doktorských disertačních prací.