Radiační chemie

Výzkumná skupina
Radiační chemie

Vedoucí skupiny:
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
 
Odborní pracovníci:
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Ing. Xenie Popovič, Ph.D.
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.
 
Doktorandi: Studenti:
Ing. Kristýna Havlinová
Ing. Iveta Terezie Hošnová
Ing. Jan Král
Ing. Barbora Neužilová
Bc. Michaela Crhánová
Bc. Ondřej Matějka
Bc. Vojtěch Scheinpflug
Bc. Helena Vesteg
Dária Anastázia Adlerová
Filip Hirschler
Vojtěch Kazda
Jekatěrina Kuranova
Vladimír Mašek
Karolína Mocová
Marie Urbanová
Techničtí pracovníci:
Alena Matyášová

Hlavní oblasti výzkumu:

    Vědecká a výzkumná činnost skupiny se v současné době zaměřuje zejména na následující tři oblasti:
  1. Radiační a fotochemická příprava anorganických nanomorfologických materiálů na bázi dopovaných nebo vícesložkových oxidů, granátů a keramik s vysokým aplikačním využitím v chemickém průmyslu i v medicíně (scintilační detektory vysokoenergetického záření, specifické katalyzátory, optoelektronika, využití ve fotodynamické terapii rakovinových nádorů aj.)
  2. Výzkum v oblasti pokročilých metod syntézy a studia nanokrystalů je zaměřen na přípravu složitých krystalických struktur v nanoměřítku. Tyto nanokrystaly nalézají využití jako materiály pro výrobu ultrarychlých detektorů na zobrazování nádorů v lékařské diagnostice nebo optických keramik. Dalším využitím je výroba pokročilých farmak pro léčbu nádorových onemocnění metodou rentgenem buzené fotodynamické terapie. K přípravě těchto materiálů se využívají metody chemické, fotochemické a radiační.
  3. V oblasti bioradiační chemie je studována radiační citlivost živých buněk ovlivněná vychytávači radikálů a dalšími chemickými látkami. Zvýšení této citlivosti lze využít v radioterapii zhoubných nádorových buněk, k dezinfekci, sterilizaci či hygienizaci různých objektů. Naopak, snížení citlivosti je důležité v ochraně buněk před zhoubnými účinky ionizujícího záření.

V uvedených výzkumných problematikách jsou vypisována konkrétní témata bakalářských, diplomových i doktorských disertačních prací.