Projekty

Projekty řešené na katedře jaderné chemie

Řešitel na KJCHProjektOdDo
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Vývoj terbiem-161 značených biomolekul jako teranostických nástrojů v nukleární medicíněSpoluřešitel: FAF UK
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví - Zdravotnický výzkum
20232026
doc. Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Fuel Recycle and Experimentally Demonstrated Manufacturing of Advanced Nuclear Solutions for Safety web
Spoluřešitel: Chalmers University of Technology
Poskytovatel: EU - Horizon Europe
20222026
Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostrukturySpoluřešitel: FÚ AV ČR
Poskytovatel: GA ČR
20232025
Ing. Jan Král
Nanokompozitní materiály: syntéza, modifikace a využitíPoskytovatel: ČVUT - SGS
20232025
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště (Podpora bezpečnosti 2)Poskytovatel: SÚRAO
20212025
Ing. Marta Burešová
Interakce radionuklidů s cementovými materiály v přítomnosti organických látekPoskytovatel: ČVUT - SGS
20222024
Ing. Kateřina Ondrák Fialová
Příprava medicinálních radionuklidů a značení biomolekul pro účely cílené diagnostiky a terapiePoskytovatel: ČVUT - SGS
20222024
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Účinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony Terbia-161.Spoluřešitel: ÚMCH AV ČR, IFE Norsko, Nordic Nanovector, Oslo University Hospital, CVŘ
Poskytovatel: TA ČR - KAPPA
20212024
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
PRE-DISposal management of radioactive waste web
Spoluřešitel: 48 partnerů ze 18 zemí
Poskytovatel: EU - Horizon 2020
20202024
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Scintillating Porous Architectures for RadioacTivE gas detectionSpoluřešitel: Institut Lumiere Matiere
Poskytovatel: EU - Horizon 2020
20202024
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Studentský den nukleární medicíny - Studentská vědecká konference ČVUT
20232023
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Kritická analýza strategií vyřazování jaderných zařízení z provozuSpoluřešitel: ÚJV Řež, RÚRO, AF-Consult Czech Republic
Poskytovatel: TA ČR - THÉTA
20222023
Mgr. Kateřina Fenclová
Vývoj separačních systémů pro analytické, dekontaminační a speciační metody.Poskytovatel: ČVUT - SGS
20212023
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.
Simulace explozí meteoroidů a asteroidů pomocí terawattového laseruSpoluřešitel: ÚFCH AV ČR, ÚFP AV ČR
Poskytovatel: GA ČR
20212023
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Augmented Cooperation in Education and Training in Nuclear and Radiochemistry web
Spoluřešitel: 17 partnerů ze 13 zemí
Poskytovatel: EU - Horizon 2020
20202023
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních vědPoskytovatel: EU - OPVV
20182023
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Nízkodimenzionální scintilační struktury pro biomedicínské aplikace.Spoluřešitel: FÚ AV ČR
Poskytovatel: GA ČR
20202022
Ing. Lukáš Ondrák
Separace radionuklidů pro cílenou alfa částicovou terapiiPoskytovatel: TA ČR - ZÉTA
20202022
Ing. Petra Suchánková, Ph.D.
Cyklotronová příprava Tb-161 jako alternativa Lu-177 pro terapii v nukleární medicíněPoskytovatel: TA ČR - ZÉTA
20202022
Ing. Xenie Popovič, Ph.D.
Nanokompozitní materiály pro fyzikální a biomedicínské aplikacePoskytovatel: ČVUT - SGS
20202022
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií web
Spoluřešitel: ÚJF AV ČR, AÚ AV ČRPoskytovatel: EU - OPVV
20172022
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Studentský den nukleární medicíny - Studentská vědecká konference ČVUT
20212021
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Biokonjugáty nanočástic jako nové terapeutické vektory 223Ra pro cílenou alfa částicovou terapiiMŠMT - Mobilita
20202021
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Improved skills and competences of students and academics in application of AMS in radioecology (AMSIR) info
Spoluřešitel: Norwegian University of Life Sciences
- Projekty podpořené ze zahraničí
20202021
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Speciální analýzy mastných kyselin pomocí HRMSSpoluřešitel: ÚCHP AV ČR
MŠMT
20202021
Ing. Jana Kittnerová, Ph.D.
Migrační procesy v prostředí inženýrských bariér hlubinného úložiště.Poskytovatel: ČVUT - SGS
20192021
Ing. Ekaterina Kukleva, Ph.D.
Příprava a hodnocení nanonosičů radionuklidů pro nukleární medicínuPoskytovatel: ČVUT - SGS
20192021
Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Výzkum a vývoj technologických postupů pro radiačně indukovanou výrobu pokročilých nanomateriálůSpoluřešitel: Tesla V.T. MIKROEL, UONB
MPO - TRIO
20182021
prof. Ing. Jan John, CSc.
GEN IV Integrated Oxide fuels recycling strategiesEU - Horizon 2020
20172021
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Studentský den nukleární medicíny - Studentská vědecká konference ČVUT
20202020
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Nové kompozitní materiály pro separaci medicinálních radionuklidůTA ČR - ZÉTA
20182020
Mgr. Kateřina Fenclová
Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů.Poskytovatel: ČVUT - SGS
20182020
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Kompozitní filtry pro čištění radioaktivních oplachových roztokůMinisterstvo vnitra - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
20172020
prof. Ing. Jan John, CSc.
A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistryEU - Horizon 2020
20172020
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Recyklovatelné dekontaminační médium pro vyřazování jaderných zařízení z provozuMPO - TRIO
20162020
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložištěMŠMT
20142020
prof. Ing. Jan John, CSc.
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMSMŠMT - INTER-EXCELLENCE
20172019
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitůGA ČR
20172019
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D.
Studium pokročilých nanostruktur a biomateriálůPoskytovatel: ČVUT - SGS
20172019
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Nová vícefázová nanodiagnostika pro zobrazování nádorových onemocnění a predikci efektivity antiangiogenní terapieMinisterstvo zdravotnictví - Zdravotnický výzkum
20162019
prof. Ing. Jan John, CSc.
Procesy a materiály pro separaci aniontových kontaminantů z kapalných radioaktivních odpadůTA ČR - DELTA
20162019
Ing. Petra Suchánková, Ph.D.
Příprava nosičů teranostických radionuklidů pro nukleární medicínuPoskytovatel: ČVUT - SGS
20162018
Mgr. Lucie Baborová, Ph.D.
Studium speciace, komplexace a migrace kritických radionuklidůPoskytovatel: ČVUT - SGS
20162018
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikaceTA ČR - EPSILON
20152018
doc. Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových cyklechPoskytovatel: ČVUT - SGS
20152017
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Syntetické a analytické služby laboratoře za účelem značení derivátů bombesinu nuklidem Ga-68.MŠMT
20162016
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava sorbentu KNiFC-PAN.MŠMT
20162016
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava kompozitních sorbentů.MŠMT
20162016
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava kompozitního měniče iontů KNiFC-PANMŠMT
20152016
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Výroba sorbentů pro radiochemickou analýzuMŠMT
20152016
Ing. Tereza Pavelková, Ph.D.
Pokročilé metody přípravy anorganických materiálůPoskytovatel: ČVUT - SGS
20142016
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučeninMŠMT - Rozvojové programy MŠMT
20142016
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
Výzkum neurčitostí modelu HÚMŠMT
20142016
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněkGA ČR
20132016
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.GA ČR
20132016
prof. Ing. Jan John, CSc.
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-277TA ČR - ALFA
20132016
prof. Ing. Jan John, CSc.
Safety of ACtinide Separation proceSSesEU - 7.RP EU
20132016
prof. Ing. Jan John, CSc.
Cooperation in education and training In Nuclear CHemistryEU - 7.RP EU
20132016
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Nosiče radionuklidů pro cílenou terapii a diagnostikuPoskytovatel: ČVUT - SGS
20152015
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Výroba kompozitního měniče KNiFC-PAN pro stnovení 137Cs v mořské voděMŠMT
20152015
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Vývoj a testování sorbentů pro chromatografiiMŠMT
20152015
Ing. Soběslav Neufuss
Separace a stanovení významných radionuklidů - SGS
20142015
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava kompoziitních měničů iontů pro analytické aplikaceMŠMT
20142015
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Výroba sorbentu pro stanovení 137Cs v mořské voděMŠMT
20142015
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226MŠMT - NÁVRAT
20132015
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Využití nanotechnologií pro minimalizaci radionuklidové kontaminace životního prostředíMinisterstvo vnitra
20132015
prof. Ing. Jan John, CSc.
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMSMŠMT - INGO II
20132015
Ing. Eva Hofmanová, Ph.D.
Studium migrace vybraných kritických radionuklidů v bariérách úložišťPoskytovatel: ČVUT - SGS
20132015
prof. Ing. Jan John, CSc.
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and DissolutionEU - 7.RP EU
20122015
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Využítí radionuklidů kovů v nukleární medicíněPoskytovatel: ČVUT - SGS
20142014
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Příprava souhrnného reportu "Ruprechtov Experience Report"MŠMT
20142014
Ing. Helena Filipská, Ph.D.
Interakce radia s cementovými materiályMŠMT
20142014
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Výroba kompozitního měniče iontů pro radiochemické analýzyMŠMT
20142014
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava kompozitního měniče iontů pro koncentrování a stanovení 137CsRCUH HawaiMŠMT
20132014
Ing. Aneta Sajdová
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklůPoskytovatel: ČVUT - SGS
20122014
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdrojeMPO - TIP
20112014
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
TRISKEMMŠMT
20132013
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava kompozitních měničů pro analýzu mořské voMŠMT
20132013
Ing. Tereza Pavelková, Ph.D.
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálůPoskytovatel: ČVUT - SGS
20112013
Ing. Irena Neufussová, Ph.D.
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředíPoskytovatel: ČVUT - SGS
20112013
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnoceníMPO - TIP
20092013
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava sorbentu AMP-PANMŠMT
20122012
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Studium migrace kritických radionuklidů v okolí úložišť radioaktivních odpadůMŠMT
20122012
RNDr. Martin Vlk, Ph.D.
Využití izotopů ve výzkumu farmakPoskytovatel: ČVUT - SGS
20112012
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
Využití matematického modelování ke studiu vybraných chemických systémůPoskytovatel: ČVUT - SGS
20112012
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Využití radionuklidů a ionizujícího zářeníMŠMT - Výzkumné záměry
20072012
prof. Ing. Jan John, CSc.
Využití radionuklidů a ionizujícího zářeníMŠMT - Výzkumné záměry
20072012
Mgr. Kamila Šťastná, Ph.D.
Separace aktinoidů z roztoku po přepracování vyhořelého paliva a jejich konverze na oxidyPoskytovatel: ČVUT - SGS
20112011
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátoryAV ČR - Nanotechnologie pro společnost
20082011
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Bezpečnost jaderných zařízeníMŠMT - Výzkumné záměry
20052011
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Moderní trendy v radiační chemii - příprava oxidových katalyzátorůPoskytovatel: ČVUT - SGS
20102010
prof. Ing. Jan John, CSc.
Servis a konzultace pro provozně technický servis Canberra a fieldSpec.MŠMT
20092009
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranuMPO - TANDEM
20062009
doc. Ing. Jan John, CSc.
Spektrometrické měření aktivity.MŠMT
20082008
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadůMPO - POKROK
20042008
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Stanovení průběhu kapacity ionexu na U v závislosti na pH u důlní vodyMŠMT
20072007
Mgr. Daniel Kobliha
Modifikace reaktivity a katalytických vlastností směsných oxidů NiO-WO3 ionizujícím zářením a iontovou implantacíPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20072007
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Stanovení rovnovážných a orientačně i kinetických závislostí sorpce uranu na dva typy anexůMŠMT
20072007
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu sorpce aktinidůMŠMT
20072007
Mgr. Mária Bubeníková, Ph.D.
Porovnanie TEVA Resin s novým pevným extrahentom obsahujúcim Aliquat 336 pri stanovení rhénia metódou rádiochemickej neutrónovej aktivačnej analýzyPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20062006
RNDr. Jana Šuľaková, Ph.D.
Štúdium nového pevného sorbentu C5BTBP-PAN pre separáciu minoritných aktinoidov z vysokoaktívnych odpadovPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20062006
prof. Ing. Jan John, CSc.
15. radiochemická konference - RadChem 2006Poskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20062006
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Analýza speciace a sorpce aktinidů v podzemních vodách horninového prostředí a v bariérách úložišť odpadůMŠMT
20042006
Ing. Alois Motl, CSc.
Výroba kompozitního sorbentu KNiFC-PANMŠMT
20052005
Ing. Ota Fišera, Ph.D.
Studium sorpčních vlastností nových kompozitních materiálů pro radioanalytické stanovení 59-Ni a 63-NiPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20052005
Mgr. Mária Bubeníková, Ph.D.
Použitie pevných extrahentov v rádiochemickej neutrónovej aktivačnej analýzePoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20052005
RNDr. Jana Šuľaková, Ph.D.
Štúdium sorpčných vlastností pevných extrahentov perspektívnych pre Partitioning & Transmutation technológiePoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20052005
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
Vliv záření na vnitřní prostředí kontejneru s vyhořelým jaderným palivemPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20052005
prof. Ing. Jan John, CSc.
Kurz detekce ionizujícího zářeníMŠMT
20052005
Jana Steinerová
Sorbent KNiFC-PANMŠMT
20052005
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Modelové výpočty neutralizace kontaminovaných cenomanských vodMŠMT
20052005
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Výzkum difúze radionuklidů v inženýrských bariérách HÚMŠMT
20052005
prof. Ing. Jan John, CSc.
Pravidelná údržba přístroje InSpector 1200MŠMT
20052005
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Studium forem existence radiohygienicky významných radionuklidů pomocí TRLIFSMŠMT - Začínající pracovníci
20042005
prof. Ing. Jan John, CSc.
Stanovení rozdělovacích koeficientůMŠMT
20042005
prof. Ing. Jan John, CSc.
Inventarizace rtutiMŠMT
20042004
prof. Ing. Jan John, CSc.
Inventarizace rtutiMŠMT
20042004
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava kompozitního sorbentu NaTiO-PANMŠMT
20042004
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava kompozitního sorbentu KNiFC-PANMŠMT
20042004
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Testování sorbentu CoTreat (ETP3)MŠMT
20042004
Ing. Gabriela Mizerová
Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanuPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20042004
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Dekontaminace půd elektrochemickými postupyPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20042004
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava sorbentu KNiFC-PAN pro stanovení Cs-137 v močiMŠMT
20042004
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava sorbentu KNiFC-PAN pro stanovení 137 Cs v moči a mléceMŠMT
20042004
Ing. Alois Motl, CSc.
Inovace sylabu radioechemického praktikaMŠMT - FRVŠ
20042004
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Experimentální studie RVW-1 a RVW-2 pro UKAEA DounreayMŠMT
20042004
prof. Ing. Jan John, CSc.
Testy loužitelnostiMŠMT
20042004
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Transportní model blízkého pole HÚ - citlivostní analýzaMŠMT
20042004
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodáchGA ČR
20022004
>prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcíEU - Projekty rámcových programů EU
20012004
prof. Ing. Jan John, CSc.
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)MŠMT - INGO
20002004
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
Využití radionuklidů a ionizujícího zářeníMŠMT - Výzkumné záměry
19992004
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Využití radionuklidů a ionizujícího zářeníMŠMT - Výzkumné záměry
19992004
prof. Ing. Karel Matějka, CSc.
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochranaMŠMT - Výzkumné záměry
19992004
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochranaMŠMT - Výzkumné záměry
19992004
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Experimentální studie pro UKAEAMŠMT
20032003
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Testování sorbentů, ETP1 experimentMŠMT
20032003
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Migrace aktinidů a jodu v přírodním prostředíMŠMT
20032003
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava sorbentu KNiFC-PAN pro PFR-STPMŠMT
20032003
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Testování kompozitních sorbentů. Experiment ETP2MŠMT
20032003
Ing. Gabriela Mizerová
Sorbenty toxických kovů na bázi imobilizované huminové kyselinyPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20032003
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Analýza modelů transportu radionuklidůMŠMT
20032003
prof. Ing. Jan John, CSc.
Kurz praktické radiochemieMŠMT
20032003
prof. Ing. Jan John, CSc.
Provozně - technický servisMŠMT
20032003
prof. Ing. Jan John, CSc.
Testy loužitelnostiMŠMT
20032003
prof. Ing. Jan John, CSc.
Příprava referenčních materiálů HgMŠMT
20032003
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Ozařování dielektrikých materiálůMŠMT
20022002
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Vývoj kompozitních sorbentů obsahujících PANMŠMT
20022002
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Modelové výpočty pro Sorpční projekt OECD/NEAMŠMT
20022002
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Ověření výpočetního kódu MIVCYLMŠMT
20022002
Ing. Martin Cabalka, Ph.D.
Studium interakce Co a Eu s huminovou kyselinou metodou gelové chromatografiePoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20022002
prof. Ing. Jan John, CSc.
14. radiochemická konference - RadChem 2002Poskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20022002
prof. Ing. Jan John, CSc.
Modernizace radiochemického praktikaMŠMT - FRVŠ
20022002
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Migrace aktinidů a jodu v přírodním prostředíMŠMT
20022002
Ing. Brigita Lízalová
Pracovní kontakt - Projekty spolupráce s SÚJV Dubna
20022002
prof. Ing. Jan John, CSc.
Provozně-technický servisMŠMT
20022002
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava sorbentu NiFC-PAN pro stanovení 137 Cs v mlékuMŠMT
20022002
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Výsledky modelových výpočtů Sorpčního projektu OECD/NEAMŠMT
20022002
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Srovnání výpočetního kódu MIVCYL a PAGODAMŠMT
20022002
prof. Ing. Jan John, CSc.
Dekontaminace a náprava půdy kontaminované 137CSMŠMT
20022002
prof. Ing. Jan John, CSc.
Kompletní spektrometrická analýza vzorků odvalového materiáluMŠMT
20022002
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Modelové výpočty pro Sorpční projekt OESD/NEAMŠMT
20012002
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Vývoj separace složek vyhořelého paliva v prostředí tavenin fluoridových solí elektrolytickou fluoracíGA ČR
20002002
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologieGA ČR
20002002
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Experimentální ověření desorpce cesia z kontaminovaných půdMŠMT
20012001
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Experimentální studie pro UKAEAMŠMT
20012001
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příprava, testování a hodnocení sorbentů s PANemMŠMT
20012001
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Vývoj a ověření procesu pro zpracování použitých dekontaminačních roztokůPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20012001
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Sorbent pro stanovení Cs v močiMŠMT
20012001
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Technické podklady pro Sorpční projekt OECD/NEAMŠMT
20002001
prof. Ing. Jan John, CSc.
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadůMŠMT - EUPRO
19982001
Ing. Irena Hvožďová
Studium kinetiky interakce Eu s Hl metodou izotopové výměnyPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20002000
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
Studium degradace organických komplexotvorných látek a separace radionuklidů z kapalných radioaktivních odpadůPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
20002000
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Studium kombinovaných procesů pro zpracování kapalných RO obsahujících komplexující činidla - IAEA Vienna
19992000
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodáchGA ČR
19982000
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB svazkem urychlených elektronůGA ČR
19982000
prof. Ing. Jan John, CSc.
Univerzální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů (SUSRAD)EU - Projekty rámcových programů EU
19982000
Ing. Karel Štamberg, CSc.
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržíchGA ČR
19971999
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Studium a modelov n˙ adsorpce stopověch prvk. a radionuklid. na pý˙rodn˙ch tuhěch l tk chMŠMT - KONTAKT
19981998
Ing. Monika Veselská
Studium sorpčních vlastností hydratovaného oxidu železitéhoPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19981998
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Zrušený projekt KONTAKT se SlovinskemMŠMT - KONTAKT
19981998
doc. RNDr. Alexandr Gosman, DrSc.
Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáněGA ČR
19961998
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Vývoj regenerovatelných kompozitních měničů iontů na bázi hexakyanoželeznatanůGA ČR
19971997
Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
Studium interakce kadmia s huminovými látkami radiostopovací metodouPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19971997
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Radiační ovlivnění katalytické aktivity a reaktivity směsných oxidových systémůPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19971997
doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.
Radiační degradace organických chlorovaných látek (PCB, PCE) v životním prostředí a průmyslových odpadechPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19971997
Ing. Josef Tecl, Ph.D.
Studium interakce stopových radionuklidů s lesními půdami různých pedologických typůPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19971997
Ing. Eva Popelová, Ph.D.
Studium sorpčních a fotokatalytických vlastností oxidu titaničitéhoPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19971997
Ing. Eva Popelová, Ph.D.
Degradace volných a vázaných komplexantů oxidačními a fotooxidačními procesyPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19961996
Jan Škrkal
Modelování záchytu kationických a anionických forem U(VI) na bariérové materiály hlubinného úložiště vyhořelého palivaPoskytovatel: ČVUT - IGS ČVUT
19961996
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentechGA ČR
19941996
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Vývoj kompozitních měničů iontů a jejich použití při zpracování kapalných odpadů obsahujících radionuklidy nebo těžké a toxické kovyGA ČR
19941996
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychlorované bifenylyGA ČR
19941996
prof. Ing. Jan John, CSc.
Nizkoteplotní jaderná orientace nekolineárních magnetických slitinGA ČR
19941996
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Studium interakce těžkých kovů s humátojílovými komplexy s ohledem na její využití při čištění odpadních vodGA ČR
19931995