Projekty

Projekty řešené na katedře jaderné chemie

Řešitel na KJCH Název projektu
Spoluřešitel Poskytovatel Program Trvání projektu
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. Vývoj terbiem-161 značených biomolekul jako teranostických nástrojů v nukleární medicíně
FAF UK Ministerstvo zdravotnictví Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 2023-2026
Ing. Jan Bárta, Ph.D. Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostruktury
FÚ AV ČR GA ČR 2023-2025
Ing. Jan Král Nanokompozitní materiály: syntéza, modifikace a využití
ČVUT SGS 2023-2025
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. Fuel Recycle and Experimentally Demonstrated Manufacturing of Advanced Nuclear Solutions for Safety (FREDMANS)
Chalmers University of Technology EU Horizon Europe 2022-2026
Ing. Marta Burešová Interakce radionuklidů s cementovými materiály v přítomnosti organických látek
ČVUT SGS 2022-2024
Ing. Kateřina Ondrák Fialová Příprava medicinálních radionuklidů a značení biomolekul pro účely cílené diagnostiky a terapie
ČVUT SGS 2022-2024
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. Kritická analýza strategií vyřazování jaderných zařízení z provozu
ÚJV Řež, RÚRO, AF-Consult Czech Republic TA ČR THÉTA 2022-2023
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště
SÚRAO 2021-2025
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. Účinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony Terbia-161
ÚMCH AV ČR, IFE Norsko, Nordic Nanovector, Oslo University Hospital, CVŘ TA ČR KAPPA 2021-2024
Mgr. Kateřina Fenclová Vývoj separačních systémů pro analytické, dekontaminační a speciační metody
ČVUT SGS 2021-2023
Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. Simulace explozí meteoroidů a asteroidů pomocí terawattového laseru
ÚFCH AV ČR, ÚFP AV ČR GA ČR 2021-2023
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. Augmented Cooperation in Education and Training in Nuclear and Radiochemistry A-CINCH
17 partnerů ze 13 zemí EU Horizon 2020 2020-2023
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. PRE-DISposal management of radioactive waste
48 partnerů ze 18 zemí EU Horizon 2020 2020-2024
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. Improved skills and competences of students and academics in application of AMS in radioecology (AMSIR)
Norwegian University of Life Sciences Projekty podpořené ze zahraničí 2020-2021
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Scintillating Porous Architectures for RadioacTivE gas detection – SPARTE
Institut Lumiere Matiere EU Horizon 2020 2020-2024
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. Speciální analýzy mastných kyselin pomocí HRMS
ÚCHP AV ČR MŠMT 2020-2021
Ing. Lukáš Ondrák Separace radionuklidů pro cílenou alfa částicovou terapii – TATRAD
TA ČR ZÉTA 2020-2022
Ing. Petra Suchánková, Ph.D. Cyklotronová příprava Tb-161 jako alternativa Lu-177 pro terapii v nukleární medicíně
TA ČR ZÉTA 2020-2022
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Nízkodimenzionální scintilační struktury pro biomedicínské aplikace
FÚ AV ČR GA ČR 2020-2022
Ing. Xenie Popovič, Ph.D. Nanokompozitní materiály pro fyzikální a biomedicínské aplikace
ČVUT SGS 2020-2022
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. Biokonjugáty nanočástic jako nové terapeutické vektory 223Ra pro cílenou alfa částicovou terapii
MŠMT 8J 2020-2021
Ing. Jana Kittnerová, Ph.D. Migrační procesy v prostředí inženýrských bariér hlubinného úložiště
ČVUT SGS 2019-2021
Ing. Ekaterina Kukleva, Ph.D. Příprava a hodnocení nanonosičů radionuklidů pro nukleární medicínu
ČVUT SGS 2019-2021
prof. Ing. Igor Jex, DrSc., doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd, podprogram Chemie
EU OPVVV – Strukturální fondy EU 2018-2023
Ing. Jan Bárta, Ph.D. Výzkum a vývoj technologických postupů pro radiačně indukovanou výrobu pokročilých nanomateriálů
Tesla V.T. MIKROEL, UONB MPO TRIO 2018-2021
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. Nové kompozitní materiály pro separaci medicinálních radionuklidů
TA ČR ZÉTA 2018-2020
Mgr. Kateřina Fenclová Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů
ČVUT SGS 2018-2020
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
ÚJF AV ČR, AÚ AV ČR EU OPVVV – Strukturální fondy EU 2017-2022