Užitečné odkazy pro každého (radio)chemika

Legislativa a dohlížející organizace

Státní ústav radiační ochrany.
Správa úložišť radioaktivního odpadu.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
EURATOM.

Jaderné vlastnosti

NuDat, Brookhaven National Laboratory
Nuclear Data Center, Korea Atomic Energy Research Institute
Nuclear Data Center, Japan Atomic Energy Agency
Isotope browser od IAEA pro Adnroid i pro iOS

Chemické vlastnosti

Periodic table, PubChem
Periodic table of elements, NIST
Ptable, Michael Dayah
WebBook Chemie, NIST
Interaktivní periodická tabulka

Laboratorní techniky

Jak správně pipetovat informuje výrobce automatických pipet Eppendorf: různé techniky pipetování, pipetování nevodných roztoků a další návody na kanálu Youtube.

Rozšiřování vědomostí on-line

IAEA v rámci learning and training aktivit nabízí několik on-line kurzů v jaderné oblasti.

Řadu radiochemických webinářu nabízí The Integrated Consortium of Laboratory Networks v rámci The Series Of DOE Radiological Educational Webinars.

Záznamy webinářů na téma reaktorů čtvrté generace jsou dostupné na webu GEN IV International Forum.

Přednášky na chemická nebo příbuzná témata organizuje Přírodovědecká fakulta UK pod názvem Chemické úterky. Záznamy z přednášek jsou dostupné na platformě slideslive.

Katedra matematiky FJFI ČVUT ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK pořádá seminář nejen pro studenty matematických oborů Matematické problémy nematematiků, některé přednášky jsou zvěřejňovány na Youtube kanále.

Fakulta elektrotechnická ČVUT pořádá cyklus přednášek Fyzikální čtvrtky záznamy z přednášek jsou k dispozici na Youtube kanále.

ČVUT v Děčíně pořádá cyklus přednášek Úterky s vědou. Záznam některých z nich najdete na kanále Youtube.

Filosofická fakulta UK v rámci projektu Neurazitelny.cz pořádá přednášky na vědecká i filosofická témata pod hlavičkou Večery na FF UK. Přednášky jsou dostuně na kanálu Youtube.