Bakalářské studium

Katedra jaderné chemie zajišťuje výuku v následujících bakalářských studijních programech:

Jaderná chemie

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Pro bakalářský studijní program Jaderné inženýrství katedra jaderné chemie zajišťuje výuku volitelných předmětů Obecná chemie 1 a Obecná chemie 2.