Kde získat informace

V záložce Výuka najdete informace o bakalářkém, navazujícím magisterském i o doktorském studiu. Další informace můžete získat na Dnu otevřených dveří nebo jiných akcích, které pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nebo Studentská unie při FJFI. Pokud máte nějaké další dotazy spojené se studiem na Katedře jaderné chemie, nebo jste nestihli či nemohli osobně zúčastnit akcí pro veřejnost, pak neváhejte a kontaktujte nás na emailu petr.distler@fjfi.cvut.cz, kde se Vaše dotazy pokusíme zodpovědět.

Den otevřených dveří

V rámci Dne otevřených dveří na FJFI se můžete podívat do našich laboratoří, dovědět se, jak studium jaderné chemie probíhá, jaké projekty se aktuálně řeší nebo poslechnout si přednášku od některého z našich pedagogů.

Chemie na ČVUT

KJCH je součástí každoročního semináře pro středoškolské studenty a jejich učitele Chemie na ČVUT. Naši pracovníci i studenti doktorského programu vedou vybrané přednášky a praktické laboratorní úlohy.

Týden vědy na Jaderce

S našimi pedagogy i studenty se můžete setkat také na akci Týden vědy na Jaderce. Pořádáme několik miniprojektů i zajišťujeme některé z přednášek.