Nabídka nových doktorandských pozic s nástupem v akademickém roce 2021/2022

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR nabízí volnou pozici pro doktorského studenta v oboru Jaderná chemie.

Téma: Syntéza a charakterizace tenkovrstvých scintilátorů na bázi telluridů a selenidů

Více o tématu zde: Topic 1

Katedra jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT nabízí volnou pozici pro doktorského studenta v oboru Jaderná chemie.

Téma: Design, syntéza a charakterizace multimodálních nanostruktur pro biomedicínské aplikace

Více o tématu zde: Topic 2

SZZ 02/2021

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia se v roce 2021 budou konat v termínu 9. února. 

 

Mezinárodní spolupráce při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)

Cílem projektu mezinárodní mobility pro studenty a učitele „Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)“ je ustavení dvoustranné spolupráce mezi Norwegian University of Life Sciences (NMBU) a Katedrou jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Projekt je zaměřen na propojení radioekologie a urychlovačové hmotnostní spektrometrie a vzájemné výměně znalostí a dovedností v těchto oblastech. V rámci projektu jsou plánovány semináře, exkurze a vzájemné návštěvy na pracovištích. Poskytovatelem projektu je Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) v rámci EHP projektů spolupráce s Norskem pod projektovým číslem EHP-CZ-MOP-2-010. Tematicky je projekt propojen s budováním laboratoře AMS v projektu RAMSES. Informace a kontakt k vyhledání zde.