Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost je akce určená pro zájemce z řad středoškolských studentů, kteří by se rádi blíže seznámili s vědeckou činností v oblasti svého zájmu. Veškeré podstatné informace o této soutěžní akci najdete na stránkách Středoškolské odborné činnosti.

Katedra jaderné chemie se tohoto projektu účastní řadu let a středoškolským studentům nabízí témata v rámci aktuální řešené problematiky. Průběh obvykle začíná konzultacemi s vedoucím práce a plánováním experimentální práce v laboratořích. Po provedení experimentů a jejich vyhodnocení dle obvyklých vědeckých požadavků, své výsledky včetně interpretace shrnete v soutěžní práci, kterou si obhájíte před odbornou porotou. V případě úspěšné obhajoby postoupíte do dalších kol. Získané zkušenosti Vám mohou pomoci i při studiu na vysoké škole.

Nabízená témata:
Témata pro vás připravujeme. Pokud sami máte nějaký návrh, neváhejte a napište nám.

    Vybraná témata minulých ročníků:
  • Vít Beneš: Extrakce kovů v systému s iontovými kapalinami. Vedoucí Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. (ročník 2017/2018)
  • Jan Krofta: Vzájemná separace americia(III) a curia(III). Vedoucí RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (ročník 2016/2017) 4. místo v pražském krajském kole
  • Kristýna Kroftová: Příprava a značení hydroxyapatitů. Vedoucí Ing. Petra Mičolová (ročník 2014/2015) postup do krajského kola
  • Jan Kovář: Charakterizace mikrofluidního systému a optimalizace nastavení pro studium kinetiky kapalinové extrakce. Vedoucí RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. (ročník 2015/2016) 4. místo v pražském krajském kole
  • Martin Palkovský: Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii. Vedoucí RNDr. Martin Vlk, Ph.D. (ročník 2013/2014) 4. místo v celostátním kole