Informace ke studiu

Obecné informace ke studiu

Studium na FJFI ČVUT je dané řadou vnitřních předpisů zveřejněných na stránkách fakulty, kde najdete také aktuální studijní plány jednotlivých studijních programů a časový harmonogram akademického roku.

Zápis

Pokyny k zápisu do bakalářského i magisterského studia dává Studijní oddělení FJFI. Studium v daném studijním programu je předepsané studijním plánem, v němž je doporučená struktura absolvování povinných předmětů. Při zápisech do jednotlivých roků nebo semestrů je nutné dodržovat návaznosti mezi předměty, které jsou zmíněny ve studijních plánech formou poznámky.

  Doplňující informace k zápisu povinně volitelných předmětů v navazujícím magisterském studijním programu Jaderná chemie
  Povinně volitelné předměty navazujícího magisterského studijního programu Jaderná chemie jsou dvojího typu:
 • Povinně volitelné předměty typu A vedou ke státním závěrečným zkouškám (SZZ). Tyto předměty jsou sestaveny do tří bloků odpovídající třem SZZ předmětům, z nichž si jeden volíte. Proto je nutné, abyste si zapsali všechny předměty jednoho bloku, není možné skládat SZZ z předmětu, aniž by byly absolvovány kurzy k němu vedoucí.
  • Blok předmětů 1 – Aplikovaná jaderná chemie: 15CHRP, 15TPC, 15VJZ
  • Blok předmětů 2 – Chemie prostředí a radioekologie: 15ZOCH, 15MSZP, 15SRZP
  • Blok předmětů 3 – Jaderná chemie v biologii a medicíně: 15RDFM, 15CHRP, 15PRN
 • Povinně volitelné předměty typu B nevedou k SZZ. Je však dána povinnost absolvovat z této skupiny předměty v rozsahu 2 kreditů.

Radiační pracovník

  Pro absolvování některých praktik uskutečňovaných na půdě KJCH případně i pro práci na závěrečných pracích je nutné, abyste splnili podmínky pro radiačního pracovníka kategorie alespoň B:
 • Lékařská prohlídka, potvrzení vydává ordinace Praktik Dejvice. Žádanku vydává Ing. Šárka Hráčková a zároveň vám podá i další informace týkající se jeho vyřízení.
 • Splněný test ze školení radiačních pracovníků KJCH na platformě moodle. Tento test se skládá každý kalendářní rok.

Rozvrh

Informace o rozvrhu pro studenty najdete na stránkách FJFI. Některé předměty jsou zajišťovány ve spolupráci s jinými vysokými školami, které mají odlišné rozvrhování od FJFI. Informace o povinných předmětech na PřF UK jsou součástí rozvrhu nebo je poskytne sekretariát katedry. Informace o předmětech, které jsou volitelné, si požádejte sekretariát katedry.

Vyhlášky

Aktuální vyhlášky lze najít na úřední desce FJFI.

Anketa

Anketa ČVUT slouží jako zpětná vazba nejen pro fakultu ale i pro katedru a vyučující. Prosíme, vyplňujte ji pravidelně.