AMSIR

AMSIR – Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii

Trvání projektu: 2020-2021

Spolupracující pracoviště: Norwegian University of Life Sciences

Cílem tohoto projektu mezinárodní mobility pro studenty a učitele je ustavení dvoustranné spolupráce mezi Norwegian University of Life Sciences (NMBU) a Katedrou jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Projekt je zaměřen na propojení radioekologie a urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) a vzájemné výměně znalostí a dovedností v těchto oblastech.

V rámci projektu jsou plánovány semináře, exkurze a vzájemné návštěvy na pracovištích. Projekt je poskytován Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) v rámci EHP projektů spolupráce s Norskem pod projektovým číslem EHP-CZ-MOP-2-010. Tematicky je projekt propojen s budováním laboratoře AMS v projektu RAMSES (http://www.ujf.cas.cz/cs/vyzkum-a-vyvoj/velke-vyzkumne-infrastruktury-a-centra/ramses/about-the-project/index.html).

Vzhledem ke covidovému období bylo plnění projektu prodlouženo a 10.-28. 01. 2022 proběhl dlouho očekávaný kurz Radioekologie na norské univerzitě NMBU (Norwegian University of Life Sciences). Poběhem těchto tří týdnů účastníci absolvovali přednášky kromě jiného i o radioekologii, jaderné chemii a dozimetrii. Kurz byl zakončený ústní zkouškou, které předcházelo sepsání práce na vybrané téma z oblasti radioekologie a její prezentace. Po úspěšném absolvovaní studenti obdrželi 5 kreditů.