Mgr. Rostislav Adam

Fotografie

muz

Místnost:  B-439
Tel.:  +420 224 358 324
Fax:  
E-mail: adamrost@fjfi.cvut.cz
WWW: http://...

Rámcové téma dizertační práce:
Migrace radioaktivních kontaminantů v životním prostředí

Školitel:
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

Školitel-specialista:
Ing. Barbora Drtinová, PhD.