ENEN2plus 14C workshop

Ústav jaderné fyziky Akademie Věd České republiky pořádá pětidenní 14C workshop pro studenty magisterských programů. Akce probíhá ve dnech 15.-19. června 2024 v Řeži u Prahy. Termín pro podání vědeckých návrhů je již 11. 2. 2024
Více informací naleznete na stránkách akce.