PSI-FELLOW-III-3i Programme: Call for applications

Třetí PSI-FELLOW Postdoktorský program má za cíl zvýšit celoevropské možnosti mobility pro odbornou přípravu a profesní rozvoj zkušených výzkumných pracovníků. Příjemce má za cíl krátce poté rozšířit a prohloubit individuální kompetence výzkumníka po získání doktorátu, zejména pokud jde o získání multi- nebo interdisciplinární dovednosti a mezisektorové zkušenosti.

Zemřel prof. Ivo Zvára

Dne 27. 12. 2021 ve věku 87 let zesnul dlouholetý spolupracovník SÚJV Dubna profesor Ivo Zvára odborník v oblasti syntézy a chemické identifikace transaktinoidů.

Via Chimica

Z webu ČSCH:

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, a to za originální studentskou práci (článek, bakalářskou práci či za studii vytvořenou výhradně pro účely ceny). Kromě samotného vědeckého objevu hodnotíme i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu. Věříme, že cílená a dlouhodobá podpora chemických talentů může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.

Fourth A-CINCH webinar „Safety of future reactors (Gen IV) – A story from the past and present“

Safety of future reactors (Gen IV) – A story from the past and present 

Prof. Teodora Retegan Vollmer 

Department of Chemistry and Chemical Engineering  

Chalmers University 

Moderator: Prof. Mario Mariani, Politecnico di Milano   

Abstract 

 The purpose of the presentation is to give insight into the reactor safety from a chemical point of view for Gen II-III and Gen IV Reactors. The physical barriers set up for a safe functioning of a nuclear reactor are (generally): the fuel matrix, the cladding, and the coolant (light or heavy water, gas, molten metals like Lead-Bismuth eutectic or LBE, Pb, other for the more advanced systems) as well as the reactor vessel, primary containment and the secondary containment. Each barrier and the chemical processes accompanying the potential release of radionuclides (or retention) will be briefly explained and the overall aim is to give a general view over the processes governing the release path for radionuclides, as well as the mitigation measures. 

Here you can find a brief presentation of the speaker: http://www.chalmers.se/en/staff/pages/tretegan.aspx  

Please fill in the participation form https://docs.google.com/forms/d/1vuHUF7rEU870gt9EGfzUkf3ExLPnLcrkxv_pSGvGKdw/edit    

To attend the event:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRjMWZhMDYtN2IwMS00ZTE3LWJjMDktZDJkZDUyODdhNzk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%221bfa495f-b0e9-4788-ae5f-d0f9dd77e69d%22%7d