PSI-FELLOW-III-3i Programme: Call for applications

Třetí PSI-FELLOW Postdoktorský program má za cíl zvýšit
celoevropské možnosti mobility pro odbornou přípravu a profesní rozvoj zkušených výzkumných pracovníků.  Příjemce má za cíl
krátce poté rozšířit a prohloubit individuální kompetence výzkumníka po 
získání doktorátu, zejména pokud jde o získání
multi- nebo interdisciplinární dovednosti a mezisektorové zkušenosti. Více zde:  PSI-FELLOW-Programme-III_2ndcall_2022.