PSI-FELLOW-III-3i Programme: Call for applications

Třetí PSI-FELLOW Postdoktorský program má za cíl zvýšit celoevropské možnosti mobility pro odbornou přípravu a profesní rozvoj zkušených výzkumných pracovníků. Příjemce má za cíl krátce poté rozšířit a prohloubit individuální kompetence výzkumníka po získání doktorátu, zejména pokud jde o získání multi- nebo interdisciplinární dovednosti a mezisektorové zkušenosti.