Prof. John obdržel zlatou Felberovu medaili

Po schválení návrhu Vědeckou radou ČVUT obdržel z rukou rektora prof. Ing. Jan John, CSc. zlatou Felberovu medaili, která je udělována za pedagogickou a vědeckou činnost trvalých hodnot, uznávanou v tuzemsku i v zahraničí. Po prof. Ing. Viliamu Múčkovi, DrSc. je již druhým pracovníkem katedry jaderné chemie, kterému se dostalo tohoto významného ocenění. Blahopřejeme.