Značka události: JCH

Místo konání: KJCH, Břehová 7, Praha, místnost 314 Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Aplikace přírodních věd obor Jaderná chemie a bakalářského studijního programu Jaderná chemie (harmonogram).