OLD_Knihovna KJCH

Knihy v dlouhodobé zápůjčce pracovníků KJCH

NázevSignaturaVypůjčitel
A
Absorpční anorganická fotometrie /B 9030prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Absorpční anorganická fotometrie /B 9030doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Advances in technologies for the treatment of low and intermediate level radioactive liquid wastes /B 16043prof. Ing. Jan John, CSc.
Aktinij /B 12244prof. Ing. Jan John, CSc.
An introduction to radiation chemistry /B 17935Ing. Alois Motl, CSc.
Analitičeskaja chimija radija /B 8962prof. Ing. Jan John, CSc.
Analytická chemie /B 9042Ing. Alois Motl, CSc.
Analytická příručkaA 9800Ing. Alois Motl, CSc.
Analytická příručkaA 9800Ing. Alois Motl, CSc.
Analytická příručkaA 9800prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Analytická příručkaA 9800prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Analytival ion exchange procedurs in chemistry and biology /B 10457doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Analýza látek rentgenovými paprsky /B 7865Ing. Alois Motl, CSc.
Anglicko – český slovník /A 1907prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Anglicko-český a česko-anglický slovník /A 7691prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Anglicko-český a česko-anglický slovník /A 7691doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Anglicko-český chemický a chemicko-technologický slovník =B 17070Ing. Alois Motl, CSc.
Anglicko-český chemický a chemicko-technologický slovník =B 17070Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Anglicko-český chemický slovníkA 10898prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Anglicko-český slovník /A 1907prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Anglicko-český technický slovník :A 7218prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Anglicko-český technický slovník.A 10099prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Anorganická chemie /C 1486Ing. Alois Motl, CSc.
Anorganická chemie /C 1486Ing. Alois Motl, CSc.
Anorganická chemie :B 12261Ing. Alois Motl, CSc.
Anorganická chemie :B 12261Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Anorganická chemie kovů /C 2125Ing. Alois Motl, CSc.
Anorganická chemie nekovů /C 2124Ing. Alois Motl, CSc.
Anorganická chemie.B 2443prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Anorganická chemie.B 2443doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Applied Gamma – Ray Spectrometry /B 4543prof. Ing. Jan John, CSc.
Applied Gamma – Ray Spectrometry /B 8001doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Applied radiation chemistry :B 17921Ing. Alois Motl, CSc.
Aquatic Chemistry :B 15009prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Atkins‘ Physical chemistry /C 1986prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Atomic absorption spectrometry /B 17733Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Atomová absorpční spektrometrie IIC 1927Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.
Atomová fysika /B 547Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
B
Basic Principles of Ligand Field Theory /B 6829Ing. Alois Motl, CSc.
Berkeley Physics /B 6206Ing. Alois Motl, CSc.
Berkeley Physics Course /B 6206Ing. Alois Motl, CSc.
Berkeley Physics Course /B 6206Ing. Alois Motl, CSc.
Berkeley Physics Course /B 6206Ing. Alois Motl, CSc.
Bilanční a simulační výpočty složitých procesů chemické technologie /B 11261Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
C
Colloid Science.B 8541prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Colloid Science.B 8541prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Computation of Solution EquilibriaB 13662Ing. Alois Motl, CSc.
Computation of Solution EquilibriaB 13662Ing. Alois Motl, CSc.
Computational Geomechanics /B 15475Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Computer in der Chemie :B 13327Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Critical Stability Cinstants /C 1243prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Critical Stability Constants /C 1243prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Cycloctron produce radionuclides :B 17783prof. Ing. Jan John, CSc.
Cyclotron produce radionuclides :B 17784prof. Ing. Jan John, CSc.
ČSN ISO 5725-1 (správnost, shodnost aj.)knihovna KJCH (B-315)
ČSN ISO 5725-2 (správnost, shodnost aj.)knihovna KJCH (B-315)
ČSN ISO 5725-4 (správnost, shodnost aj.)knihovna KJCH (B-315)
Česko – anglický chemický slovníkA 11051prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Česko – anglický technický slovníkA 4468prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Česko – anglický technický slovníkA 4468doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Česko-anglický chemický a chemicko-technologický slovník /B 17070Ing. Alois Motl, CSc.
Česko-anglický chemický a chemicko-technologický slovník /B 17070Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Česko-anglický slovník středního rozsahuA 6995prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Česko-německý slovník /B 6369prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Česko-německý slovník /B 6369prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
D
Das Dithizon und seine Anwendung in der Mikro- und Spurenanalyse /B 2626doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Dehalogenation :B 16256prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Determinanty a matice /A 7940prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Determination and use of stability constants /B 16573prof. Ing. Jan John, CSc.
Difúze v tuhých roztocích kovů /B 8878Ing. Alois Motl, CSc.
Dozimetrie ionizujícího záření /B 12593Ing. Alois Motl, CSc.
Dozimetrija v radiacionnoj chimiji /B 9864Ing. Alois Motl, CSc.
E
Eksperimentalnaja jadernaja fizika :B 12706Ing. Alois Motl, CSc.
Eksperimentalnaja jadernaja fizika :B 12706Ing. Alois Motl, CSc.
Ekstrakcionnoje koncentrirovanije /A 7799doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Electroanalytical Chemistry /B 1494Ing. Alois Motl, CSc.
Elektroanalytické metodyB 16969Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Environmental ParticlesB 15323prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Environmental ParticlesB 15323prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Experimental nuclear chemistry /B 4727Ing. Alois Motl, CSc.
Experimentálne metódy identifikácie /B 11898Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
F
Fate and transport of heavy metals in the vadose zone /B 16001Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Fundamental of Radiochemistry /B 15273prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Fundamentals of Dynamical Systems and Bifurcation Theory /B 15564Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Fundamentals of Ecological Modelling /B 14238prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Fundamentals of radiation chemistry /B 16533Ing. Alois Motl, CSc.
Fysikální chemie 2B 2046Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.
Fysikální chemie 2 /B 2046prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Fysikální chemie 2 /B 2046prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Fysikální chemie 2 /B 2046Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Fysikální chemie I /B 2046prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Fysikální chemie I /B 2046Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Fysikální chemie v otázkách /B 9630prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Fyzika pro chemiky /B 7751Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Fyzikálna chémia /B 8449Ing. Alois Motl, CSc.
Fyzikální chemie /B 11163Ing. Alois Motl, CSc.
Fyzikální chemie /B 11163prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Fyzikální chemie /B 11163prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
G
Gelová chromatografie /B 8342doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Geochemistry, groundwater and pollution /B 16683Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Gidratirovannyj elektron /B 9248Ing. Alois Motl, CSc.
Grafické metody v analytické chemii /B 5133prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
H
Handbook of Chemical Equilibria in Analytical Chemistry /B 13222doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Handbook of chemistry and physics :C 1174Ing. Alois Motl, CSc.
Handbook of Radioactive Contamination and DecontaminationB 15019prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Heterogenní katalýza /A 3600prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
High-energy chemistry /B 16587prof. Ing. Jan John, CSc.
High-energy chemistry /B 16587prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Humic matter in soil and the environment :B 16840prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Hydrochemie /B 11985Ing. Alois Motl, CSc.
Hydrochemie /B 11985prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Hydromechanika transportních a transformačních procesů polutantů v podzemních vodách /B 15855Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
CH
Chelates in analytical chemistry /B 8718doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušiaB 13175Ing. Alois Motl, CSc.
Chemical Aspects of Nuclear Reactors /B 4654Ing. Alois Motl, CSc.
Chemical Aspects of Nuclear Reactors /B 4654Ing. Alois Motl, CSc.
Chemical Aspects of Nuclear Reactors /B 4654Ing. Alois Motl, CSc.
Chemical Engineer’s HandbookB 9225Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Chemical principles /B 15158Ing. Alois Motl, CSc.
Chemical thermodynamics of thorium /B 17824Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Chemická kinetika /B 3474Ing. Alois Motl, CSc.
Chemická kinetika pro inženýry /B 11179prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Chemické a technologické procesy úpravy vody /B 11987Ing. Alois Motl, CSc.
Chemické problémy v jaderné energeticeC 1642Ing. Alois Motl, CSc.
Chemické rovnováhy v analytické chemii :B 14348Ing. Alois Motl, CSc.
Chemické tabulky anorganických sloučenin /B 13963Ing. Alois Motl, CSc.
Chemickoanalytické výpočetní tabulky /B 14179Ing. Alois Motl, CSc.
Chemie prvků.B 16194Ing. Alois Motl, CSc.
Chemie prvků.B 16194Ing. Alois Motl, CSc.
Chemistry /B 17148Ing. Alois Motl, CSc.
Chemistry at extreme conditions /B 16947prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Chemistry of the rare radioelements :B 1823prof. Ing. Jan John, CSc.
Chemometrics :B 17835Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Chimija neptunija /B 11039prof. Ing. Jan John, CSc.
Chimija tverdogo těla :B 14197Ing. Alois Motl, CSc.
Chimija tverdogo těla :B 14197Ing. Alois Motl, CSc.
Chyby chemických rozborů /A 3161prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
I
Immobilization of low and intermediate level radioactive wastes with polymers.B 14547doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Inorganic ion exchange materials /C 1571doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Instrumentální analýzaB 13642prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Instrumentaľnyje metody chimičeskogo analiza /B 14393prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Ion Exchange and Solvent Extraction of Metal Complexes /B 7271doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Ionenaustauscher /B 2625Ing. Alois Motl, CSc.
J
Jaderná chemie /B 13284Ing. Alois Motl, CSc.
Jaderná chemie /B 13284prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Jaderná zařízení /C 1682Ing. Alois Motl, CSc.
Jaderná zařízení 1 /C 1457Ing. Alois Motl, CSc.
Jadernaja chimija i jeje priloženija /B 2653prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Jaderné elektrárny /B 12600Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Jaderně chemické tabulky /B 4236prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Jaderné metody v chemickém výzkumu /B 14660Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
K
Kapesní rusko-český a česko-ruský slovníkA 4297doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Kinetika geterogennych reakcij /B 8544prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Kinetika heterogenních reakcí v soustavách tuhá látka – plyn /B 10987prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Koroze a protikorozní ochrana kovů /B 4982prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
L
Laser processing and chemistry /B 16946prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Liquid Columin Chromatography :B 10508doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
LSC 2008, advances in liquid scintillation spectrometry :B 17938prof. Ing. Jan John, CSc.
M
Magnetochemie :B 9580Ing. Alois Motl, CSc.
Mass Transfer and Kinetics of Ion Exchenge /B 12938Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevůC 1872Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Matematičeskaja obrabotka fiziko-chimičeskich dannych /B 7142Ing. Alois Motl, CSc.
Mathematik für Chemiker /B 8711Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Měniče iontů v chemii a radiochemii :B 9904Ing. Alois Motl, CSc.
Měniče iontů, jejich vlastnosti a použití /B 23doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Měření termofyzikálních vlastností pevných látek :B 12262prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Messung ionisierender Strahlung :A 10422Ing. Alois Motl, CSc.
Metals in Groundwater /B 15274prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Metals in the Hydrocycle /B 15252Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Metody matematické statistiky a jejich aplikace /A 5440Ing. Alois Motl, CSc.
Migration and Fate of Pollutants in Soils and Subsoils :B 15445Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Modeling Agricultural, Forest and Rangeland Hydrology :B 15057Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Modeling chemical transport in soils :B 15157Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Modelling and Simulatons in chemical engineering /B 8771Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Modelling in aquatic chemistryC 1867Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Modern Physical Chemistry :A 8098Ing. Alois Motl, CSc.
Modern spectroscopy /B 17426prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Moderní metody organické syntézy v reakčních schématech /B 17352Mgr. Martin Vlk
N
Německo-český slovník = Deutsch-tschechisches Wörterbuch. :B 4050prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Německo-český slovník = Deutsch-tschechisches Wörterbuch. :B 4050prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Německo-český technický slovník :A 3510prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Neorganičeskaja chimija biologičeskich processov /B 13507Ing. Alois Motl, CSc.
Neorganičeskije ionity /B 14542doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Nestacionární stavy jaderných reaktorů /C 1317Ing. Alois Motl, CSc.
Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod /B 15243prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Nuclear Chemical Engineering /B 11877Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Nuclear Chemistry /B 13955Ing. Alois Motl, CSc.
Nuclear Chemistry /B 11957Ing. Alois Motl, CSc.
Nuclear Chemistry /B 7096Ing. Alois Motl, CSc.
Nuclear radiation physics /A 5427Ing. Alois Motl, CSc.
Nukleare entsorgung – nuclear fuel cycle.B 13196Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Numerické algoritmy řešení chemoinženýrských úloh /B 12653Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
O
Obecná a anorgatická chemie /B 13340Ing. Alois Motl, CSc.
Obecná a anorgatická chemie /B 13340prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Optimální postup chemické analýzy /A 11030prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Optimierungsmethoden in der Chemischen Technologie /B 8476Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Organic chemistry /B 17899Mgr. Martin Vlk
Organic pollutants :B 16276prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Organická chemie /B 17334Ing. Alois Motl, CSc.
Organická chemie /B 11470Ing. Alois Motl, CSc.
Organická chemie /B 6931Mgr. Martin Vlk
Organická chemie :B 13908prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Organická chemie I. /B 24doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Organická chemie II. /B 24doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Organická chemie pro posluchače nechemických oborů /C 2061Mgr. Martin Vlk
Osnovnyje zakony chimiji I. /B 12585Ing. Alois Motl, CSc.
Osnovnyje zakony chimiji II. /B 12585Ing. Alois Motl, CSc.
Osnovy radiochimii /B 6737Ing. Alois Motl, CSc.
P
Perspektives in Modern Chemical Spectroscopy /B 15219prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Physical chemistry /B 14277Ing. Alois Motl, CSc.
Physical chemistry /B 14278Ing. Alois Motl, CSc.
Physical chemistry of the solid stat :B 13613Ing. Alois Motl, CSc.
Physical Principles of Chemical Engineering /B 8290Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Plasma chemistry /B 16959prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Pollutants in Porous Media :B 15002prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Polovodiče v teoriji a praxi /A 58prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Potenciometrie /B 2713doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Practical design calculation for groundwater and soil remediation /B 15999Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Practical Experiment Designs for Engineers and Scientists /B 15224Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Practical gamma-ray spectrometry /B 17450prof. Ing. Jan John, CSc.
Pravidla českého pravopisu :B 17436prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Preparation of Catalysts III :B 13913prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Preparation of compounds labeled with tritium and carbon-14 /B 17947prof. Ing. Jan John, CSc.
Principles of fluorescence spectroscopy /B 17038prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Principles of fluorescence spectroscopy /B 17038Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.
Principles of plasma discharges and materials processing /B 16948prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Proceedings of the Fifth Tihany Symposium on Radiation Dosimetry /B 12764Ing. Alois Motl, CSc.
Proceedings of the Fifth Tihany Symposium on Radiation Dosimetry /B 12764Ing. Alois Motl, CSc.
Proceedings of the International Solvent Extraction Conference ISEC 71. :B 8389doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Proceedings of the International Solvent Extraction Conference ISEC 71. :B 8389doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Přenosové jevy :B 6008Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Přenosové jevy 1 /C 1258Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Přiklady a úlohy z fyzikální chemie /B 7818Ing. Alois Motl, CSc.
Přiklady a úlohy z fyzikální chemie /B 7818prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Příklady z chemické a instrumentální analýzyB 8153prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Příklady z obecné a anorganické chemie /B 7816Ing. Alois Motl, CSc.
Příručka laboratorních chromatografických metod /A 2895doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Příruční tabulky pro chemiky /A 278doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
R
Radiacionnaja fizika i chimija geterogennych sistem /A 10868Ing. Alois Motl, CSc.
Radiacionnaja chimija /B 9568Ing. Alois Motl, CSc.
Radiacionnaja medicina :B 2013Ing. Alois Motl, CSc.
Radiacionnyje effekty v fizike, chimii i biologiiA 5428Ing. Alois Motl, CSc.
Radiation chemistry :B 17889Ing. Alois Motl, CSc.
Radiation-chemical processes in solid phase :B 15689prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Radioanalytical chemistry /B 17958prof. Ing. Jan John, CSc.
Radioanalytical Chemistry /B 14785doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Radioanalytical Chemistry /B 14785doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Radioanalytical chemistry experiments /B 17959prof. Ing. Jan John, CSc.
Radiochimičeskij slovar elementov /A 6909Ing. Alois Motl, CSc.
Radiochimija /B 8419prof. Ing. Jan John, CSc.
Radionuclides in the environmentB 18023Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství :A 10993doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Reakciji v tverdych telach i na jich pověrchnosti /B 3066prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Reakciji v tverdych telach i na jich pověrchnosti /B 3066prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Reakční kinetika /C 1673Ing. Alois Motl, CSc.
Recent Developments in Ion Exchange /B 14850Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Ruso-český chemicko-technologický slovník /A 567doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
S
Sbírka řešených příkladů z matematiky :B 11189prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Separační metody v radiochemii /B 9737Ing. Alois Motl, CSc.
Slovník cizích slov /B 17437prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Slovník pojmů z fyzikální organické chemie :B 16005prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Solvent Extraction of Metals /B 7366doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Sorption and biosorption /B 16360doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Sovremennaja obščaja chimija /B 9832Ing. Alois Motl, CSc.
Sovremennaja obščaja chimija /B 9832Ing. Alois Motl, CSc.
Sovremennaja obščaja chimija /B 9832Ing. Alois Motl, CSc.
Sovremennaja radiacionnaja chimija /B 13848prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Sovremennaja radiacionnaja chimija /B 13848prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Spillover of Adsorbed Species :B 13912prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Spravočnik po neorganičeskoj chimiji :B 13953Ing. Alois Motl, CSc.
Spravočnik po rentgenostrukturnomu analizu polukristallov /B 3077prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Standard Methods for the Examination of Water and WastewarB 11410doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Statistická analýza experimentálních datB 16961Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
Statistics and chemometrics for analytical chemistry /B 17834Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Statistics in scientific investigation :B 15215Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Stavba jaderných reaktorů /C 1260Ing. Alois Motl, CSc.
Stochastic Processes in Physics and Chemistry /B 12486Ing. Alois Motl, CSc.
Strahlenchemie :B 9644Ing. Alois Motl, CSc.
Structure of Metals /B 6151prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Structure of Metals :B 8329prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Substoichiometry in Radiochemical Analysis /B 6988doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Subsurface transport and fate processes /B 15276prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Surface complexation modelling /B 17734Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Symboly a názvy fysikálně chemických veličin a jednotekB 7745Ing. Alois Motl, CSc.
Symboly veličin a názvosloví používané v analytické chemiiB 8833Ing. Alois Motl, CSc.
T
Tables of Isotopes /C 1004doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Technická příručka pro pracovníky oboru úprav vody /B 12137doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Technická příručka pro pracovníky oboru úprav vody /B 12137Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Techniques for Identifying Transuranic Speciation in Aquatic Environments :B 12231Ing. Alois Motl, CSc.
Teoretické základy anorganické chemie /A 7828Ing. Alois Motl, CSc.
Teória tuhých látok /B 13664Ing. Alois Motl, CSc.
Termická analýza /A 8273prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Text-Book of General Chemistry /B 4694Ing. Alois Motl, CSc.
The chemistry of superheavy elements /B 16181prof. Ing. Jan John, CSc.
The inorganic radiochemistry of heavy elements :B 17502prof. Ing. Jan John, CSc.
The Oxide Handbook /B 12367prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Thermodynamics :B 14479Ing. Alois Motl, CSc.
Timing of high-level waste disposal /C 2115Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Treatment and storage of high-level radioactive wastes :B 3643prof. Ing. Jan John, CSc.
Treatment of Alpha Bearing Wastes.B 14546doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Treatment of Spent Ion-Exchange Resins for Storage and Disposal :B 14549doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
U
Uranium 2007 :C 2116Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Úvod do fyzikální chemie /B 8450Ing. Alois Motl, CSc.
Úvod do moderní fyziky /B 9627Ing. Alois Motl, CSc.
V
Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky /B 15904Ing. Alois Motl, CSc.
Velký anglicko-český slovník /B 13209Ing. Alois Motl, CSc.
Velký anglicko-český slovník /B 13209Ing. Alois Motl, CSc.
Velký anglicko-český slovník /B 13209Ing. Alois Motl, CSc.
Velký anglicko-český slovník =B 16026prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Velký anglicko-český slovník =B 16026prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Velký česko-anglický slovník =B 16025prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
VI. Internationales symposium für mikrochemie :B 8300doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Vosstanovlenije okislov metallov v složnych gazovych sistemachB 11444prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Vvedenije v radiacionnuju chimiju /B 5832Ing. Alois Motl, CSc.
Vybrané metody anorganické analysyB 3293doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Vybrané problémy z teórie tuhých látok /B 13292Ing. Alois Motl, CSc.
Vyhodnocování analytických výsledků a metod /A 10078Ing. Alois Motl, CSc.
Výpočty pro jaderné chemiky :C 1940prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Výpočty pro jaderné chemiky :C 1918prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Z
Zadači po fizičeskoj chimii s rešenijami /B 8484Ing. Alois Motl, CSc.
Základní fyzikální konstanty /A 10996prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Základy fyzikálně chemických metod /B 9549prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Základy fyzikální chemie /B 10391Ing. Alois Motl, CSc.
Základy fyzikálních měření /B 5790prof. Ing. Jan John, CSc.
Základy chemické termodynamiky /A 5447Ing. Alois Motl, CSc.
Základy chemického inženýrství /B 10715Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Základy jaderné chemie /B 11685Ing. Alois Motl, CSc.
Základy jaderné chemie /B 11685doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Základy jaderné chemie /B 11685Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren /C 1497Ing. Alois Motl, CSc.
Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren /C 1497Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Základy radiačnej chémie a radiačnej technológie /A 10066Ing. Alois Motl, CSc.
Základy teórie modelovania /B 13692Mgr. Dušan Vopálka, CSc.
Základy užité jaderné chemie /B 13293Ing. Alois Motl, CSc.
Základy užité jaderné chemie /B 13293prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Základy užité jaderné chemie /B 13293doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Základy užité jaderné chemie /B 13293Mgr. Dušan Vopálka, CSc.