OLD_Rozvrh

Informace o rozvrhu pro studenty najdete na stránkách FJFI.

Některé předměty jsou zajišťovány ve spolupráci s jinými vysokými školami.
Přírodovědecká fakulta University Karlovy:
Vysoká škola chemicko-technologická.

Na obou školách mají jiný harmonogram akademického roku a jiné rozvrhování. Informace o povinných předmětech zajišťovaných na PřF UK jsou zaneseny do rozvrhu včetně informace o začátku akademického roku. O získání informací o předmětech, které jsou volitelné, požádejte sekretariát katedry.