OLD_Separace a radioanalytika

Separace a radioanalytika

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Jan John, CSc.

Odborní pracovníci:

doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc. 

Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.

RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D et Ph.D.

Ing. Alois Motl, CSc.

Ing. Irena Neufussová, Ph.D.

Ing. Miroslava Semelova, Ph.D.

Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Pavel Bartl

Mgr. Barbara Basarabová

RNDr. Martin Daňo

Mgr. Jana Kondé

Ing. Kamil Vavřinec Mareš
(MČ Praha 7)

Ing. Soběslav Neufuss
(NUVIA)

Ing. Iva Vošahlíková
(SÚJCHBO)

Ing. Tomáš Prášek

Bc. Veronika Jeziorská

Bc. Tereza Šobová

Bc. Jan Kujan

Jan Šebesta

Techničtí pracovníci:

Mgr. Štěpánka Maliňáková
Jana Steinerová

Vědecká a výzkumná činnost:

Hlavní oblasti výzkumu:

 • Separační metody v radiochemii např.
  • separace minoritních aktinoidů z vysokoaktivních odpadů pro jejich transmutaci (tzv. „Partitioning“),
  • vývoj nových separačních materiálů, zejména pevných extrahentů a kompozitních měničů iontů,
  • vývoj postupů přípravy prekurzorů pro pokročilá jaderná paliva,
  • separace radionuklidů z provozních kapalných radioaktivních odpadů jaderně-energetických zařízení,
  • využití iontových kapalin pro recyklaci použitých dekontaminačních roztoků,
  • dekontaminace půd.
 • Radioanalytické metody se zaměřením na vývoj nových metod pro
  • stanovení těžkoměřitelných radionuklidů v radioaktivních odpadech nebo v životním prostředí,
  • přípravu vzorků radionuklidů s dlouhým poločasem radioaktivní přeměny pro měření pomocí AMS (Accelerator Mass Spectrometry).

Seznam řešených výzkumných projektů: