Témata bakalářských prací pro rok 2023/2024

Seznam nabízených témat bakalářských prací pro studijní program Jaderná chemie v akademickém roce 2023/2024 najdete zde. Pro bližší informace o tématu kontaktujte vedoucího práce. Témata byla vypsána také v KOSu.

Studentský den nukleární medicíny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte nám vás jménem organizačního výboru pozvat na třetí ročník studentské vědecké konference Studentský den nukleární medicíny, která se uskuteční 22. září 2023 v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tato konference je věnována studentům bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia a dále mladým pracovníkům z oborů souvisejících s využitím radionuklidů v přírodních vědách, radiofarmacií, radiologickou fyzikou a medicínskou technikou, radiologickým asistentům a mladým lékařům zaměřujícím se na nukleární medicínu, či využívající její metody.

Můžete se těšit na bohatý program plný zajímavých informací, setkání se s dalšími lidmi z oboru a třeba navážete i zajímavou spolupráci. Díky finanční podpoře ČVUT v Praze je účast pro studenty ČVUT zdarma. Více informací se můžete dozvědět na stránkách Studentského dne nukleární medicíny nebo v přiloženém letáku. Registrace a příjem abstraktů je do 7. srpna 2023.

Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vás.

Organizační výbor SDNM