2. místo Henri Becquerel Prize pro Ing. Kateřinu Ondrák Fialovou

Ing. Kateřina Ondrák Fialová získala 2. místo v Henri Becquerel Prize za práci Radiolabelling of anti‑HER2 antibodies for nuclear medicine. Henri Becquerel Prize je prestižní ocenění v oblasti jaderného výzkumu pro studenty vysokých škol. Tuto cenu vyhlašuje Francouzská ambasáda v České republice v rámci Scientific Prizes of the French Ambassy. Oceněný výzkum Ing. Ondrák Fialové je součástí její disertační práce, která se týká značení HER2 cílících protilátek pro využití v nukleární medicíně. Gratulujeme.
Foto: Ondřej Besperát

Prof. John obdržel zlatou Felberovu medaili

Po schválení návrhu Vědeckou radou ČVUT obdržel z rukou rektora prof. Ing. Jan John, CSc. zlatou Felberovu medaili, která je udělována za pedagogickou a vědeckou činnost trvalých hodnot, uznávanou v tuzemsku i v zahraničí. Po prof. Ing. Viliamu Múčkovi, DrSc. je již druhým pracovníkem katedry jaderné chemie, kterému se dostalo tohoto významného ocenění. Blahopřejeme.

Týden vědy na Jaderce

Další ročník akce pro středoškolské studenty zaměřený na vědecko-výzkumnou práci Týdne vědy na Jaderce proběhne od 16. do 21. 6. 2024. Během tohoto týdne jsou pro účastníky připraveny zajímavé přednášky, výběr z mnoha miniprojektů i zábavné akce. Všechny podstatné informace se dovíte na stránkách TV@J.

V rámci přednášek se můžete těšit na doc. RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D.: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2024?
a na řadu miniprojektů vedených pracovníky a studenty katedry jaderné chemie:
2. Ing. Kristýna Havlinová: Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie
42. Ing. Ondřej Holas: Luminiscence: Charakteristika luminiscenčních vlastností na základě experimentů
56. Ing. Alžběta Horynová: Fotochemie uranu – jak s pomocí světla odstranit uran z odpadních vod?
64. Bc. Paulína Pažítková: Radioimunoanalýza
67. Bc. Michal Ficel, Bc. Jakub Sochor: Elektrochemický popis extrakce kobaltu ze simulovaných dekontaminačních roztoků