Habilitační přednáška RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D.

Dne 15. června 2023 od 13:30 byla v rámci jednání Vědecké rady FJFI ČVUT v Praze prezentována habilitační přednáška RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D. Separace Am(III) a Eu(III) extrakčními systémy na bázi 1,2,4-triazin-3-ylu při přepracování vyhořelého jaderného paliva.

Dne 1. 7. 2023 byl Petr Distler jmenován docentem. Blahopřejeme!!!