PSI-FELLOW-III-3i Programme: Call for applications

Třetí PSI-FELLOW Postdoktorský program má za cíl zvýšit
celoevropské možnosti mobility pro odbornou přípravu a profesní rozvoj zkušených výzkumných pracovníků.  Příjemce má za cíl
krátce poté rozšířit a prohloubit individuální kompetence výzkumníka po 
získání doktorátu, zejména pokud jde o získání
multi- nebo interdisciplinární dovednosti a mezisektorové zkušenosti. Více zde:  PSI-FELLOW-Programme-III_2ndcall_2022.

Zemřel prof. Ivo Zvára

Dne 27. 12. 2021 ve věku 87 let zesnul dlouholetý spolupracovník SÚJV Dubna profesor Ivo Zvára odborník v oblasti syntézy a chemické identifikace transaktinoidů.

Via Chimica

Z webu ČSCH:

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, a to za originální studentskou práci (článek, bakalářskou práci či za studii vytvořenou výhradně pro účely ceny). Kromě samotného vědeckého objevu hodnotíme i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu. Věříme, že cílená a dlouhodobá podpora chemických talentů může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.