prof. Ing. Jan John, CSc.

prof. Ing. Jan John, CSc.

  Zástupce vedoucího katedry
Vedoucí skupiny Separace a radioanalytika
Místnost B-316
Tel.: +420-771-276-710
E-mail: jan.john@fjfi.cvut.cz
WWW: http://www.fjfi.cvut.cz/john/
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5617-9017


Vyučované předměty:

Bakalářské předměty:

Detekce ionizujícího záření (program P_JCHB)
Jaderná chemie 1 (program P_JCHB)
Jaderná chemie 2 (program P_JCHB)
Jaderná chemie pro VJZ (program P_VJZPB)

Magisterské předměty:

Chemie radioaktivních prvků (program P_JCHN)
Radioanalytické metody (program P_JCHN)

Doktorské předměty: