RNDr. Martin Vlk, Ph.D.

RNDr. Martin Vlk, Ph.D.

 
Místnost B-403
Tel.: +420-771-276-728
E-mail: martin.vlk@fjfi.cvut.cz
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1044-1910


Vyučované předměty:

Bakalářské předměty:

Instrumentální metody 1 (program P_JCHB)
Organická chemie 1 (program P_JCHB)
Organická chemie 2 (program P_JCHB)
Praktikum z instrumentálních metod (program P_JCHB)
Toxikologie (program P_JCHB)

Magisterské předměty:

Izotopové syntézy (program P_JCHN)
Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně (program P_JCHN)
Radiofarmaka 2 (program P_JCHN)
Strukturní analýza 1 (program P_JCHN)
Strukturní analýza 2 (program P_JCHN)
Technologie radiofarmak (program P_JCHN)

Doktorské předměty: