Soutěž společnosti Jana Marka Marci v oblasti spektroskopie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

 A – diplomové práce
 B – publikované původní práce, resp. soubor prací

V obou kategoriích jsou předložené práce oponovány. Součástí soutěže je ústní prezentace výsledků práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, kdy jsou soutěžící zároveň seznámeni s oponentskými posudky. Veřejná část zase­dání je poté ukončena vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen. V každé kategorii jsou vyhod­noceny 3 nejlepší práce; s oceněním je spojena finanční odměna až ve výši 10 000 Kč (pro kategorii A), pro kategorii B se jedná o finanční odměnu až 30 000 Kč.

Podrobnosti a elektronické přihlášky naleznete na stránkách www.spektroskopie.cz.

Uzávěrka přihlášek je 3. října 2018.

Energy Security Summer School

Sedmý ročník letní škola, kterou pořádá Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulty sociálních studií, Masarykovy univerzity, se uskuteční 4. – 11. srpna 2018 v Telči. Termín
pro podávání přihlášek zájemců o letní školu je 31. května 2018. Součástí programu letní školy
je návštěva JE Temelín. Více informací o programu letní školy, přihláškách a poplatcích naleznete zde.