Cena nadace Preciosa


Cenu nadace Preciosa za vynikající dizertační práci získal absolvent KJCH Ing. Pavel Bláha, Ph.D. za práci s názvem Indukce HPRT mutací v savčích buňkách po ozáření těžkými ionty, kterou vypracoval pod vedením prof. Ing. Viliama Múčky, DrSc.