Týden vědy na Jaderce

Od 18. června 2023 probíhá na FJFI akce pro středoškoláky Týden vědy na Jaderce. Pracovníci katedry jaderné chemie si pro tuto akci připravili dvě přednášky:

  • RNDr. Martin Vlk, Ph.D.: Moderní radiofarmaka v diagnostice a terapii (neděle 18.6.2023 14:00 v B314)
  • Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.: Stanovení uranu v přírodních vodách (pondělí 19.6.2023 v 16:30)

a také několik miniprojektů:

  • 30. Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie (Ing. Jan Bárta, Ph.D.)
  • 43. 99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně (Ing. Tereza Janská)
  • 45. Radioimunoanalýza (Bc. Matěj Štíbr)
  • 65. Kde se berou radionuklidy? (Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.)

Těšíme se na vaši účast!

INI 2023

Ve dnech 24. a 25. května proběhla na katedře jaderné chemie a na katedře dozimetrie pravidelná praktická část čtyřtýdenního mezinárodního kurzu INI pro pracovníky a studenty v jaderném sektoru. Kurz INI pořádá ČVUT ve spolupráci s University of Massachusetts Lowell a je podporována Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

PSI-FELLOW-III-3i Programme: Call for applications

Třetí PSI-FELLOW Postdoktorský program má za cíl zvýšit celoevropské možnosti mobility pro odbornou přípravu a profesní rozvoj zkušených výzkumných pracovníků. Příjemce má za cíl krátce poté rozšířit a prohloubit individuální kompetence výzkumníka po získání doktorátu, zejména pokud jde o získání multi- nebo interdisciplinární dovednosti a mezisektorové zkušenosti.