Aplikovaná jaderná chemie

V tomto zaměření jsou rozvíjeny poznatky, nezbytné k aplikaci jaderných metod, radionuklidů a ionizujícího záření ve vědě a technice. Posluchači si mohou volit přednášky zaměřené na přípravu, analýzu a použití radioaktivních látek a jaderných materiálů, použití radiačně chemických metod a chemii jaderně palivového cyklu.