Contact us!

Katedra jaderné chemie
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Břehová 7
115 19 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic

E-mail: kjch@fjfi.cvut.cz

Phone: +420 224 358 207

Fax: +420 222 317 626