Ing. Jan Bárta, Ph.D.

Fotografie

Ing. Jan Bárta

Místnost: B-310
Tel.: +420 224 358 205
Fax: +420 222 320 861
E-mail: jan.barta@fjfi.cvut.cz
WWW http://...

Téma dizertační práce: Radiační a fotochemická příprava syntetických granátu na bázi LuAG (Lu3Al5O12)

Školitel: prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.