19. Mikulášské setkání

Již tradičně spojili mladí vědci a studenti zabývající se jadernou energetikou období Mikuláše s návštěvou Brna, konkrétně již 19. ročníku Mikulášského setkání Mladé generace České nukleární společnosti na půdě Ústavu elektroenergetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. A také již tradičně zde byla zastoupena KJCH, která opět dosáhla na ocenění v soutěži bakalářských prací, kde druhé místo získala Iana Zamakhaeva s prací „Studium vlastností cementových materiálů“. Dalšími účastníky setkání za KJCH byli: Jana Kittnerová s prezentací „Ukládání RAO a VJP – Studie sorpce radia a stroncia na cementové materiály“, Miriam Mindová s prezentací „Vplyv žiarenia na vlastnosti systémov pre separáciu Ln(III)/An(III) využívajúce lipofilné extrakčné činidlá“ a Jan Šebesta s prezentací „Studium vlivu záření na vlastnosti systémů pro separaci Ln(III)/An(III) využívajících hydrofilní maskovací činidla při extrakci“. Během dalších přednášek se účastnící seznámili s všemožnými aspekty jaderné energetiky od modelování rozložení vyhořelého jaderného paliva v bazéně skladování VJP přes zmíněné chemické aspekty ukládání či přepracování VJP až k možnosti chlazení fúzního reaktoru. Kromě prezentací mladých vědců a studentů zahrnovalo setkání také přednášku RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc. „Jaderná energie ve vesmíru“ a také již tradiční společnou návštěvu adventních trhů a exkurzi, tento rok do společnosti NUVIA a.s.