SZZ 02/2021

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia se v roce 2021 budou konat v termínu 9. února.