Témata bakalářských prací 2021/2022

Témata bakalářských prací na akademický rok 2021/2022 jsou k nahlédnutí na katedrální nástěnce, kde je možné se k danému tématu po konzultaci s příslušným školitelem zapsat.