Témata bakalářských prací 2021/2022

Témata bakalářských prací na akademický rok 2021/2022 jsou k nahlédnutí zde a na katedrální nástěnce, kde je možné se k danému tématu po konzultaci s příslušným školitelem zapsat.