Akce na SÚJV v Dubně pro rok 2019

Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV Dubna pro letošní rok nabízí následující akce:

1) Letní praxe:

V tomto roce proběhne od 7.7. do 27.7.2019 v SÚJV Dubna. Podrobná informace je k dispozici na web stránce: http://ucnew.jinr.ru/en/isp. Z ČR se předpokládá účast cca 20 studentů VŠ různého zaměření a úrovně studia (přednost mají PhD a Mgr. studenti, ale účastnit se mohou i studenti Bc. studia). Studenti si musí vybrat úlohu, které se budou věnovat během letní praxe. Počet studentů na jednotlivých úlohách je omezen, proto je třeba si udělat pořadí 2-3 úloh. Všechny náklady (letenka, ubytování v Dubně, doprava do Dubny) jsou účastníkům hrazeny.

2) Letní studentský program:

Viz informace na stránce: http://students.jinr.ru/. Zde se jedná o 4-8 týdenní odbornou stáž v SÚJV Dubna, kdy se zájemci musí sami přihlásit, doložit potřebné podklady (včetně 2 doporučujících dopisů). Úspěšní kandidáti jsou vybíráni vedoucími jednotlivých experimentů. Opět všechny náklady s cestou jsou hrazeny SÚJV Dubna. Zde se předpokládá již odborná práce  rámci běžících experimentů, a proto by zájemci měli mít znalosti oboru.

3) Letní škola neutrinové fyziky:

Viz informace na stránce – http://theor.jinr.ru/~neutrino19/index.html. Jedná se o společnou akci SÚJV-SR-ČR-Rumunsko. Letní škola se věnuje především problematice neutrinové fyziky. Proběhne v termínu od 1.9. do 10.9.2019 v Sinaia (Rumunsko). Opět všechny náklady vybraných účastníků budou hrazeny. Zde se předpokládá zájem kandidátů o základní výzkum a již vyšší úroveň znalostí. Přednášející jsou velmi zajímaví a jsou z celého světa.

 

Zájemci o letní praci nechť se hlásí u prof. Johna. Zájemci o další dvě akce nechť postupují dle pokynů na webových odkazech.

Společná akce ČVUT s izraelským Technionem

p>V rámci mimořádně intenzivní spolupráce v oblasti transferu technologií mezi ČVUT a prestižní technickou univerzitou v Izraeli (Technion – Israel Institute of Technology) je v procesu finalizace přípravy následující společná akce:
Byly osloveny vybrané české firmy, které by měly zájem zapojit studenty do bádání nad některými svými technologiemi, výrobními postupy atd. s cílem pokusit se najít možná vylepšení. Ale v první řadě rozšířit mezi studenty povědomí o možných užitečných aktivitách s takovouto činností spojených. V ideálním případě by takováto aktivita mohla u některých ze zúčastněných probudit pro budoucnost inovátorského ducha. Což je i hlavní cíl celé akce.

Nyní několik detailů:
Akce bude probíhat vždy po dobu osmi týdnů a bude realizována opakovaně po několik následujících semestrů. V každém semestru (běhu) budou vytvořeny čtyři čtyřčlenné týmy studentů& ČVUT a zrcadlově stejné týmy i na Technionu. Každý tým bude mít svého mentora. Na konkrétní problematice budou vždy ruku v ruce pracovat jeden český a jeden izraelský tým. Každý ve své zemi. Ale oboustranná komunikace by měla být velmi intenzivní. Před zahájením každého osmitýdenního běhu se do ČR dostaví všichni partneři z Technionu (studenti i mentoři) a proběhne zde intenzivní týdenní seznamovací proces, během kterého budou účastníci rovněž podrobně informováni o všech aspektech této aktivity. Účast na tomto celotýdenním přípravném procesu je pro účastníka povinná. Kdo by se tedy nedokázal na tuto dobu z výuky uvolnit, nemohl by být do projektu v daném semestru zařazen. Na závěr každého běhu naopak odletí všichni čeští účastníci do Izraele, kde se po dobu 2-3 dnů zúčastní konečného zhodnocení a vyhodnocení celé akce. Finanční podporu pro realizaci projektu poskytnou zúčastněné podniky.
Tato činnost nebude studentům přímo finančně honorována. Odměnou bude možnost seznámit se s něčím opravdu zajímavým. A jako třešnička na dortu bude výše zmíněná krátká návštěva Izraele. Ta je poskytována účastníkům zdarma.

    Okrajové podmínky a požadavky na studenty kladené: 
  • Schopnost komunikace v angličtině na použitelné úrovni
  • Možnost zúčastnit se celého úvodního týdne (4.-8.3.). Je spojené i s večerním seznamovacím rautem 3.3.
  • Připravenost absolvovat celý běh (za tímto účelem se studenti podpisem zaváží, že za jízdy nevystoupí)

Přihlášky zájemců lze zasílat přímo organizátorům akce (nejlépe na obě níže uvedené adresy):
Ing. Ivo Stanček Ivo.Stancek@cvut.cz
PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D. Monika.Dobiasova@cvut.cz
Z důvodů přehledu a informovanosti by váš technologický skaut ocenil připojení i jeho emailové adresy jako CC: kalal@fjfi.cvut.cz

Pevné datum uzávěrky na přihlášky není určeno. Bude použito pravidlo o včasnosti projeveného zájmu. Tedy samozřejmě pokud bude uchazeč svými parametry účasti na projektu vyhovovat.

Pozvánka na setkání s předními editory odborných časopisů vydavatelství ACS

Akce ACS on Campus se bude konat ve středu 6. února v Národní technické knihovně. Jdedná se o jedinečnou příležitost pro již publikující mladé výzkumníky i studenty doktorského studia získat cenné informace k publikační činnosti, setkat se s předními editory časopisů vydavatelství ACS a navázat užitečné kontakty. Akci je pořádaná American Chemical Society ve spolupráci s Národní technickou knihovnou, CzechELib a VŠCHT Praha. Vstup je zdarma.

Více k programu a registracím naleznete na webu http://acsoncampus.acs.org/events/ntk-and-czechelib/.

Pracovní stáž v USA zdarma pro studenty ze sociálně slabších rodin

Chtěl/a bys strávit léto v zahraničí? Je USA na tvém seznamu přání?

Máme pro tebe super možnost, jak zažít Work and Travel v USA cestováním a prací a navíc dostaneš celý program zcela ZDARMA.

Zapoj se do soutěže o stipendium na Work and Travel program, který ti umožní práci v luxusním hotelovém resortu i cestování a zážitky na celý život zcela zdarma. Více o programu najdeš na www.resortleaders.com/cz.

Stipendium je primárně určeno pro studenty, kteří jsou finančně limitování a za jiných okolností by si nemohli program dovolit. Stipendium jim pokryje všechny náklady spojené s programem.

Navíc musíš splňovat tyto podmínky:

– Denní student na VŠ nebo VOŠ
– Komunikativní znalost angličtiny
– Ochota strávit 12 týdnů v USA

Zašli nám esej (300-500 slov) nebo video (min. 2 minuty), proč bys právě ty měl/a dostat stipendium na Work and Travel program a dostat tak příležitost zažít léto v USA na email czech@campleaders.com.

Zaslané eseje a videa budou vyhodnoceny v průběhu ledna, proto prosíme o jejich poslání bez zbytečného odkladu, nejlépe do konce kalendářního roku 2018.

Informace o soutěži budeme průběžně zveřejňovat na naší facebookové stránce CampLeaders Czech Republic.

Pro více informací nás můžeš také kontaktovat na czech@campleaders.com nebo na tel. čísle 720 060 603.

 Camp Leaders a Resort Leaders tým Czech Republic