Společná akce ČVUT s izraelským Technionem

p>V rámci mimořádně intenzivní spolupráce v oblasti transferu technologií mezi ČVUT a prestižní technickou univerzitou v Izraeli (Technion – Israel Institute of Technology) je v procesu finalizace přípravy následující společná akce:
Byly osloveny vybrané české firmy, které by měly zájem zapojit studenty do bádání nad některými svými technologiemi, výrobními postupy atd. s cílem pokusit se najít možná vylepšení. Ale v první řadě rozšířit mezi studenty povědomí o možných užitečných aktivitách s takovouto činností spojených. V ideálním případě by takováto aktivita mohla u některých ze zúčastněných probudit pro budoucnost inovátorského ducha. Což je i hlavní cíl celé akce.

Nyní několik detailů:
Akce bude probíhat vždy po dobu osmi týdnů a bude realizována opakovaně po několik následujících semestrů. V každém semestru (běhu) budou vytvořeny čtyři čtyřčlenné týmy studentů& ČVUT a zrcadlově stejné týmy i na Technionu. Každý tým bude mít svého mentora. Na konkrétní problematice budou vždy ruku v ruce pracovat jeden český a jeden izraelský tým. Každý ve své zemi. Ale oboustranná komunikace by měla být velmi intenzivní. Před zahájením každého osmitýdenního běhu se do ČR dostaví všichni partneři z Technionu (studenti i mentoři) a proběhne zde intenzivní týdenní seznamovací proces, během kterého budou účastníci rovněž podrobně informováni o všech aspektech této aktivity. Účast na tomto celotýdenním přípravném procesu je pro účastníka povinná. Kdo by se tedy nedokázal na tuto dobu z výuky uvolnit, nemohl by být do projektu v daném semestru zařazen. Na závěr každého běhu naopak odletí všichni čeští účastníci do Izraele, kde se po dobu 2-3 dnů zúčastní konečného zhodnocení a vyhodnocení celé akce. Finanční podporu pro realizaci projektu poskytnou zúčastněné podniky.
Tato činnost nebude studentům přímo finančně honorována. Odměnou bude možnost seznámit se s něčím opravdu zajímavým. A jako třešnička na dortu bude výše zmíněná krátká návštěva Izraele. Ta je poskytována účastníkům zdarma.

    Okrajové podmínky a požadavky na studenty kladené: 
  • Schopnost komunikace v angličtině na použitelné úrovni
  • Možnost zúčastnit se celého úvodního týdne (4.-8.3.). Je spojené i s večerním seznamovacím rautem 3.3.
  • Připravenost absolvovat celý běh (za tímto účelem se studenti podpisem zaváží, že za jízdy nevystoupí)

Přihlášky zájemců lze zasílat přímo organizátorům akce (nejlépe na obě níže uvedené adresy):
Ing. Ivo Stanček Ivo.Stancek@cvut.cz
PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D. Monika.Dobiasova@cvut.cz
Z důvodů přehledu a informovanosti by váš technologický skaut ocenil připojení i jeho emailové adresy jako CC: kalal@fjfi.cvut.cz

Pevné datum uzávěrky na přihlášky není určeno. Bude použito pravidlo o včasnosti projeveného zájmu. Tedy samozřejmě pokud bude uchazeč svými parametry účasti na projektu vyhovovat.