Akce na SÚJV v Dubně pro rok 2019

Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV Dubna pro letošní rok nabízí následující akce:

1) Letní praxe:

V tomto roce proběhne od 7.7. do 27.7.2019 v SÚJV Dubna. Podrobná informace je k dispozici na web stránce: http://ucnew.jinr.ru/en/isp. Z ČR se předpokládá účast cca 20 studentů VŠ různého zaměření a úrovně studia (přednost mají PhD a Mgr. studenti, ale účastnit se mohou i studenti Bc. studia). Studenti si musí vybrat úlohu, které se budou věnovat během letní praxe. Počet studentů na jednotlivých úlohách je omezen, proto je třeba si udělat pořadí 2-3 úloh. Všechny náklady (letenka, ubytování v Dubně, doprava do Dubny) jsou účastníkům hrazeny.

2) Letní studentský program:

Viz informace na stránce: http://students.jinr.ru/. Zde se jedná o 4-8 týdenní odbornou stáž v SÚJV Dubna, kdy se zájemci musí sami přihlásit, doložit potřebné podklady (včetně 2 doporučujících dopisů). Úspěšní kandidáti jsou vybíráni vedoucími jednotlivých experimentů. Opět všechny náklady s cestou jsou hrazeny SÚJV Dubna. Zde se předpokládá již odborná práce  rámci běžících experimentů, a proto by zájemci měli mít znalosti oboru.

3) Letní škola neutrinové fyziky:

Viz informace na stránce – http://theor.jinr.ru/~neutrino19/index.html. Jedná se o společnou akci SÚJV-SR-ČR-Rumunsko. Letní škola se věnuje především problematice neutrinové fyziky. Proběhne v termínu od 1.9. do 10.9.2019 v Sinaia (Rumunsko). Opět všechny náklady vybraných účastníků budou hrazeny. Zde se předpokládá zájem kandidátů o základní výzkum a již vyšší úroveň znalostí. Přednášející jsou velmi zajímaví a jsou z celého světa.

 

Zájemci o letní praci nechť se hlásí u prof. Johna. Zájemci o další dvě akce nechť postupují dle pokynů na webových odkazech.