Státní závěrečné zkoušky

V úterý 30. 1. 2024 od 8:30 do 11:50 (viz harmonogram) proběhnou státní závěrečné zkoušky baklářského studijního programu Jaderná chemie.

V úterý 30. 1. 2024 od 13:00 do 15:00 (viz harmonogram) proběhnou státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia Jaderná chemie.

ENEN2plus 14C workshop

Ústav jaderné fyziky Akademie Věd České republiky pořádá pětidenní 14C workshop pro studenty magisterských programů. Akce probíhá ve dnech 15.-19. června 2024 v Řeži u Prahy. Termín pro podání vědeckých návrhů je již 11. 2. 2024
Více informací naleznete na stránkách akce.