Témata vypsaných bakalářských prací pro AR 2019/2020

Na katedrální nástěnce jsou uvedena témata vypsaných bakalářských prací pro AR 2019/2020. Zvolené téma si po domluvě se školitelem může student zapsat na katedrální vývěsce.