19. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Letošní Mikulášské setkání se uskuteční na půdě Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Termín setkání je 4. až 6. 12. 2019 (středa až pátek), přičemž na pátek 6. 12. 2019 je plánována exkurze do společnosti NUVIE a.s. 

Téma setkání: Jaderná energetika v pracích mladé generace

Více informacích naleznete na www.mikulas-cyg.cz.