Studentský den nukleární medicíny 2020

Skupina radioarmaceutické chemie katedry jadrné chemie pořádá 13. května 2020 Studentský den nukleární medicíny věnovaný všem studentům z bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia a dále mladým pracovníkům z oborů souvisejících s farmacií či radiofarmacií, radiologickou fyzikou a medicínskou technikou, radiologickým asistentům a mladým lékařům zaměřujícím se na nukleární medicínu či využívajícím její metody. V neposlední řadě pak i studentům či laické veřejnosti se zájmem o zmiňované obory.

Konference se zaměřuje především na multidisciplinární využití radionuklidů, radiofarmak a značených sloučenin v chemických i biologických oborech. Majoritním zaměřením příspěvků bude nukleární medicína a aplikace medicinálních radionuklidů a s tím související farmacie, radiofarmacie, detekce a dozimetrie ionizujícího záření, radiologická a biomedicínská fyzika a technika. Dalším směrem připravované konference je aplikace nuklidů a značených sloučenin (stabilními i radioaktivními nuklidy) ve výzkumu souvisejícím s vývojem a výzkumem farmak.