ŠVK v Bratislavě 2020

Dne 22. dubna 2020 se na půdě PřF UK v Batislavě bude konat 50. Študentská vedecká konferencia pro studenty bakalářského, magisterského a dosktorandského studia. Registrace probíhá od 4. do 18. března 2020. Více informací zde.